Kerstgroet
Datum: 24 december 2020
2020 Zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de mondzorg niet meer zo lang stilgelegen. Vervolgens moest qua infectiepreventie alles uit de kast getrokken worden, vielen er voortdurend gaten in de agenda en ging er veel extra tij...
Conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie ter commentaar
Datum: 21 december 2020
Sinds 16 december ligt de conceptrichtlijn 'Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie' voor ter commentaar. Deze richtlijn hoort bij de richtlijnen die betrekking hebben op mondzorg voor kwetsbare ouderen en is onderdeel van de meerjarenagend...
Congres ISMR in digitale vorm in februari 2021
Datum: 21 december 2020
In maart van dit jaar nam de conferentiecommissie van de ISMR de pijnlijke beslissing om het congres, gepland voor september 2020, tot nader order uit te stellen. Vanwege de aanhoudende onzekerheden is nu besloten het congres om te zetten in een digitale versie. De co...
Nieuwe erkenningen gedifferentieerden op ALV
Datum: 21 december 2020
Op de ledenvergadering van donderdag 14 december 2020 is de erkenning als gedifferentieerd tandarts van zes leden bekendgemaakt. Daarnaast is er een gedifferentieerd tandtechnicus benoemd. Omdat het een videovergadering betrof, konden er geen bullen worden uitgerei...
Fusie tandartsverenigingen KNMT en ANT is een feit
Datum: 21 december 2020
De beroepsverenigingen voor tandartsen en tandartsspecialisten ANT en KNMT bundelen de krachten. Per 1 januari 2021 fuseren ze tot één organisatie die de belangen van de beroepsgroep gaat behartigen. De leden van beide verenigingen stemden op 11 december in met...
NVGPT-lid in beeld: Wim Klüter
Datum: 14 oktober 2020
De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Bij de leden van de NVGPT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een lid aan het woord over zijn of haar opleiding, wer...
Heeft u uw jaarverslag al geüpload?
Datum: 11 september 2020
Door de NVGPT erkende tandarts-gnathologen en tandartsen MFP worden elke vijf jaar door hun consilium beoordeeld, met het oog op de eventuele verlenging van hun erkenning. Daartoe stellen zij elk jaar een jaarverslag op, waarin ze verslag doen van de behandelde patienten, ge...
Commentaarronde KPR Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen
Datum: 9 september 2020
Op basis van de meerjarenagenda (2017-2020) van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in september 2019 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen van start gegaan. Er is een ROC samengesteld, met daarnaast een klankbordgroep. I...
Webinars opleiding MFP 2020 en 2021
Datum: 1 september 2020
Zoals eerder aangekondigd zullen we vanuit de opleiding MFP ’nieuwe stijl’ periodiek webinars organiseren. Doel is om op een toegankelijke wijze MFP-leerstof aan te bieden en te bespreken, waarbij tevens actieve inbreng van de MFP-ers in opleiding wordt verwacht....
In memoriam erelid dr. Piet van der Kuij
Datum: 21 augustus 2020
Op 17 augustus is ons met het overlijden van Piet van der Kuij een van de meeste markante persoonlijkheden in de Nederlandse tandheelkunde ontvallen. Piet was onder meer tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, voorzitter van de NVG en voorzitter van het consilium MFP. Voor zijn g...
Studie slaapbruxisme en implantaatcomplicaties
Datum: 10 augustus 2020
Is slaapbruxisme een risicofactor voor implantaatcomplicaties? Een zeer populaire vraag binnen de tandheelkunde. Tot dusverre bestaat er weinig sterk wetenschappelijk bewijs om deze vraag te kunnen beantwoorden: studies zijn vaak retrospectief of gebruiken inadequate methode...
Kauwspiersymptomen bij slaapbruxisme
Datum: 22 juli 2020
Op 23 april 2020 verdedigde Magdalini Thymi haar proefschrift getiteld ‘Exploring the facets of bruxism: Classical negative consequences, clinical experiences, and novel diagnostic approaches’ aan de Universiteit van Amsterdam. Magdalini Thymi ontvangt een b...
Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen
Datum: 28 mei 2020
Graag verneemt het bestuur van de NVGPT (op heel korte termijn) uw mening over het ontwikkelen van richtlijnen voor de tandarts algemeen practicus. Richtlijnen dienen de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren. KIMO verzamelt en produceert sinds 2016 richtlijnen vo...
NVGPT-lid in beeld: Geraldine Neirinckx
Datum: 8 mei 2020
De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Bij de leden van de NVGPT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een lid aan het woord over zijn of haar opleiding, wer...
Trismus bij hoofd-halskanker patiënten
Datum: 10 april 2020
Op 3 februari 2020 heeft Joyce van der Geer haar proefschrift met als titel: 'Trismus in head and neck cancer patients' verdedigd in Groningen. Dit onderzoek gaat over trismus (een beperkte mondopening) bij patiënten die vanwege hoofd- halskanker behandeld zijn ...
NVGPT-lid in beeld: Gert Meijer
Datum: 10 april 2020
De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Bij de leden van de NVGPT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een lid aan het woord over zijn of haar opleiding, wer...
13e Tweejaarlijkse conferentie ISMR (uitgesteld)
Datum: 12 februari 2020
Van 16 tot en met 19 september 2020 wordt de 13e tweejaarlijkse conferentie van de ISMR gehouden in Pune (Poona), India. De ISMR hoopt op meer dan 800 deelnemers voor deze conferentie en ook NVGPT-leden zijn van harte welkom. De 13e editie van de ISMR-conferentie wordt ge...
Het vernieuwde G-hoofdstuk
Datum: 10 februari 2020
Per 1 januari 2020 is het vernieuwde G-hoofdstuk in werking getreden. De NVGPT heeft hierbij veel steun gekregen van de ANT. Met de komst van dit vernieuwde hoofdstuk wordt tevens de afkorting OPD (Orofaciale Pijn en Disfunctie) geïntroduceerd in de prestatieomschrijvin...
NVGPT-lid in beeld: Carlijn van der Lugt
Datum: 16 januari 2020
De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Bij de leden van de NVGPT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een lid aan het woord over zijn of haar opleiding, wer...
Congres PIJN2020
Datum: 3 januari 2020
Acht lezingen over pijn in de dagelijkse praktijk: een interessante congresdag over de diagnostiek en behandeling van pijn in de algemene praktijk. Professionals in de mondzorg worden ook regelmatig met pijn geconfronteerd: veel patiënten klagen over pijn in de mond, he...
NVGPT Publicatieprijs voor mevr. dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykova
Datum: 2 januari 2020
Op 13 december 2019 reikte de NVGPT de Publicatieprijs uit aan mevr. dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykova voor het artikel ‘Impact of restorative treatment of tooth wear upon masticatory performance’. Hieronder een samenvatting van de publicatie, waarvoor zij van d...
Nieuwe erkenningen op ALV en congres
Datum: 2 januari 2020
Op de ledenvergadering van vrijdag 13 december 2019 hebben vier tandartsen hun bul ontvangen ter zake van hun erkenning door de NVGPT als gedifferentieerd tandarts. s' Middags zijn ze op het congres nogmaals in het zonnetje gezet. De nieuwe tandartsen MFP zijn: Hasti ...