Opleidingen

Algemeen

De NVGPT heeft voor de gnathologie en voor de prothetisch restauratieve tandheelkunde opleidingen erkend.

Tandartsen die aan een van de twee gnathologische opleidingen hun postdoctorale opleiding gnathologie hebben gedaan, kunnen in principe door de vereniging erkend worden als tandarts-gnatholoog.

Na het voltooien van de prothetisch restauratieve opleiding, kan de kandidaat examen doen bij het RCS te Edinburgh. Na het succesvol afleggen van het examen kan de kandidaat door de NVGPT erkend worden als prothetisch restauratief tandarts (RCS).

De NVGPT heeft voor de maxillofaciale prothetiek een eigen opleiding opgericht. De opleiding bestaat uit klinische modules en een centraal theoretisch gedeelte. De opleiding staat onder leiding van de opleidingscommissie MFP. Indien de opleidingscommissie MFP van mening is dat de opleiding voltooid is, kan de kandidaat een verzoek om erkenning als tandarts MFP indienen bij het consilium MFP van de NVGPT.

De opleidingen tot tandarts-gnatholoog

De door de NVGPT erkende opleidingen voor de tandarts-gnatholoog zijn:
. SBT/ACTA (hoofd opleiding prof. dr. F. Lobbezoo)
Radboud UMC (hoofd opleiding mevr. dr. S. Kalaykova).

Kosten opleidingen tot tandarts-gnatholoog
De kosten bedragen € 11.000,- per studiejaar (prijspeil 2019) voor de opleiding in Nijmegen.
Bij de ACTA bedraagt het collegegeld € 12.500 per jaar (prijspeil 2018/2019).

De opleiding tot tandarts MFP

De NVGPT voert zelf de regie over de opleiding tot tandarts MFP. De opleiding bestaat uit een centraal, theoretisch deel en klinische modules, die in verschillende centra doorlopen kunnen worden. 

Aanmeldingsprocedure opleiding MFP
Aanmelden voor de opleiding tot tandarts MFP gaat door middel van een (digitale) brief van de lokaal opleider aan de ambtelijk secretaris van de NVGPT.
De ambtelijk secretaris zal controleren of de kandidaat lid is van de NVGPT en de tandarts opnemen in de ledendatabase als zijnde in opleiding. Hij zal de aanmelding doorgeven aan de opleidingscommissie en vervolgens zal door de opleidingscommissie het format van het individueel opleidingsplan aan de kandidaat worden gezonden en zal een afspraak gemaakt worden met de kandidaat om het ingevulde plan en het traject met hem/haar en de lokaal opleider te bespreken.
Het individueel opleidingsplan zal ter informatie ook worden aangeboden aan het Consilium MFP.
Onder downloads (intranet) vindt u documenten als een format voor het individueel opleidingsplan, de handleiding voor E-pass en een format voor een casuspresentatie.

De opleiding tot prothetisch-restauratief tandarts (RCS)

De door de NVGPT erkende opleidingen voor tandarts-prosthodontist zijn:
- Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMC Groningen (hoofd opleiding prof. dr. M.S. Cune)
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMC Groningen
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, Vogellanden Zwolle
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, Medisch Centrum Leeuwarden.

Klik hier voor het curriculum van de opleiding tandarts-prosthodontist.