Opleidingen

De NVGPT heeft zowel voor de gnathologie als voor de maxillofaciale prothetiek opleidingen erkend. Tandartsen die aan deze opleidingen hun postdoctorale opleiding gedaan hebben, kunnen in principe door de vereniging erkend worden als tandarts-gnatholoog of tandarts maxillofaciale prothetiek.

De door de NVGPT erkende opleidingen voor de tandarts-gnatholoog zijn:
. SBT/ACTA (hoofd opleiding prof. dr. F. Lobbezoo)
Radboud UMC (hoofd opleiding mevr. dr. S. Kalaykova).

De door de NVGPT erkende opleidingen voor de tandarts MFP zijn:
. CBT Rijnmond/Erasmus MC (opleiders dhr. C.M. Riechelmann en dhr. N. Fokkens)
. SBT/ACTA (hoofd opleiding mevr. A. Ridwan-Pramana)
. UMC Groningen (hoofd opleiding dr. H. Reintsema)
. UMC St Radboud (hoofd opleiding mevr. dr. C. van Heumen)
. UMC Utrecht (hoofd opleiding dr. W. Fennis).

De door de NVGPT erkende opleidingen voor tandarts-prosthodontist zijn:
- Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMC Groningen (hoofd opleiding prof. dr. M.S. Cune)
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UMC Groningen
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, Vogellanden Zwolle
- Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, Medisch Centrum Leeuwarden.

Klik hier voor het curriculum van de opleiding tandarts-prosthodontist.