De tandarts-gnatholoog

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de tandarts-gnatholoog betreffen kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht. Daarnaast is de tandarts-gnatholoog deskundig op het gebied van een aantal slaapstoornissen die gerelateerd zijn aan het kauwstelsel (tandenknarsen, slaapapneu) en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijv. gebitsslijtage als gevolg van knarsen).

Iedere tandarts mag in principe problemen vaststellen en behandelen op het gebied van de gnathologie. Een tandarts-gnatholoog heeft echter uitgebreidere kennis en vaardigheden. Na de opleiding tot tandarts volgt een driejarige opleiding op dit vakgebied. Na succesvol afronden van de opleiding mag de titel 'tandarts-gnatholoog' aangevraagd worden bij de NVGPT. De erkenning als tandarts-gnatholoog geldt voor een periode van vijf jaar en verlenging (telkens voor vijf jaar) kan door de tandarts-gnatholoog aangevraagd worden. Klik hier voor de werklocaties van alle erkende tandarts-gnathologen in Nederland.