Congres PIJN2020

3 januari 2020

Acht lezingen over pijn in de dagelijkse praktijk: een interessante congresdag over de diagnostiek en behandeling van pijn in de algemene praktijk. Professionals in de mondzorg worden ook regelmatig met pijn geconfronteerd: veel patiënten klagen over pijn in de mond, het kauwstelsel, het aangezicht of het hoofd en ook de diagnostische procedures en behandelingen kunnen gepaard gaan met pijn.

Mondzorgprofessionals zouden van de hoed en de rand moeten weten als het over pijn gaat. De praktijk is echter anders: worstelen met de juiste diagnostiek en met de behandeling van pijn is niemand vreemd. En dat terwijl pijn een enorme impact op het dagelijks leven heeft: de stemming van de patiënt daalt, er is slaapproblematiek, eten wordt een probleem en voortdurende pijn kan leiden tot ziekmelding op het werk. Het is van groot belang om grip te krijgen op pijn, in het belang van de patiënten, hun directe omgeving en de maatschappij.

Tijdens het congres PIJN2020 komen allereerst de basale aspecten van pijn aan bod, gevolgd door een overzicht van de verschillende soorten pijn die kunnen voorkomen in de mond, het kauwstelsel, het aangezicht en het hoofd. Daarna nemen de sprekers u mee op reis langs de meest voorkomende oorzaken van orofaciale pijn, te weten dentoalveolaire pijn (kiespijn), spier- en gewrichtspijn (TMD-pijn), hoofdpijn en neuropatische pijn (zenuwpijn). Zowel de diagnostiek als de behandeling komen aan bod. Ook de gevolgen van orofaciale pijn op de slaapkwaliteit en de wisselwerking tussen pijn en slaap komen aan de orde. Het congresprogramma sluit af met acute pijn en hoe daar adequaat en veilig mee om te gaan in de mondzorgpraktijk.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.