Kauwspiersymptomen bij slaapbruxisme

22 juli 2020

Op 23 april 2020 verdedigde Magdalini Thymi haar proefschrift getiteld ‘Exploring the facets of bruxism: Classical negative consequences, clinical experiences, and novel diagnostic approaches’ aan de Universiteit van Amsterdam. Magdalini Thymi ontvangt een bijdrage van de NVGPT in de kosten van de promotie. Hieronder een samenvatting van het proefschrift.

Magdalini Thymi onderzocht onder andere de aanwezigheid van diverse kauwspiersymptomen bij mensen met waarschijnlijk slaapbruxisme en de verbanden met elektromyografische kauwspieractiviteit gedurende de slaap.

De promotoren waren prof. dr. Frank Lobbezoo en prof. dr. Daniel Wismeijer. Co-promotor was prof. dr. Corine M. Visscher.

Slaapbruxisme wordt vaak in verband gebracht met kauwspierklachten, met pijn als meest bekende. In de praktijk rapporteren patiënten ook andere symptomen, zoals onaangenaamheid, vermoeidheid, spanning, pijnlijkheid, gevoeligheid en stijfheid. Thymi onderzocht de prevalentie van deze symptomen in een groep personen met zowel zelf-rapportage als klinische tekenen van slaapbruxisme, oftewel waarschijnlijk slaapbruxisme. Daarnaast onderzocht zij de verbanden tussen deze symptomen en de daadwerkelijke mate van elektromyografische (EMG) kauwspieractiviteit tijdens de slaap.

De groep bruxisten is op basis van de Diagnostische Criteria voor Temporomandibulaire Disfunctie (TMD) onderverdeeld in mensen met en zonder TMD-pijn. Kauwspiersymptomen zijn geëvalueerd op een 0-10 numerieke rating schaal (NRS). De frequentie en nacht-tot-nacht variabiliteit van EMG-kauwspieractiviteit is beoordeeld door nachtelijke opnames gedurende één week. De studie toonde dat 90% van de groep bruxisten minimaal één symptoom rapporteerde. Vermoeidheid en spanning waren de meest voorkomende symptomen (beide aanwezig bij 78%). Spanning vertoonde de hoogste intensiteit (NRS 4). Verder was de intensiteit van symptomen laag tot gemiddeld. Bruxisten met TMD-pijn rapporteerden meer, en meer intense symptomen dan degenen zonder TMD-pijn. Pijnrapportage was het minst prevalent en intens; ook in de TMD-pijn subgroep. Er is geen significant verband gevonden tussen de zes symptomen en EMG-activiteit. De studie toont aan dat waarschijnlijk slaapbruxisten een variatie van kauwspiersymptomen kunnen rapporteren. De lage prevalentie en intensiteit van pijn wijst erop dat het TMD-fenotype mogelijk door meer symptomen wordt gekenmerkt dan alleen pijn. De afwezigheid van verbanden tussen symptomen en EMG-kauwspieractiviteit onderstreept de noodzaak om voorzichtige uitspraken te doen betreffende de rol van slaapbruxisme in het onderhouden van kauwspierklachten.