Wordt u ook lid?

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) maakt u deel uit van de ontwikkelingen in de professionele mondzorg. U blijft op de hoogte van vakgerelateerd nieuws. Tandarts-gnathologen en tandartsen met als differentiatie maxillofaciale prothetiek (MFP) worden ondersteund bij opleiding, erkenning en registratie. Daarnaast wordt u met regelmaat uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten. Ook draagt de vereniging bij aan de opleiding, bij- en nascholing van diverse disciplines én van de tandarts algemeen practicus. Wilt u delen in onze kennis? Helpt u mee om de positie van onze beroepsgroep te versterken? Vul dan het aanmeldformulier in en word lid van onze vereniging! 

De voordelen op een rij:

  • volledige toegang tot de informatie op de website
  • antwoorden op uw vragen over het vakgebied
  • deelname aan cursussen en congressen
  • vergroting van uw professionele netwerk
  • ledenkortingen
  • korting op het Amerikaanse vakblad Cranio.

Het lidmaatschap bedraagt 100 euro per kalenderjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Uw lidmaatschap loopt door totdat u schriftelijk en tijdig opzegt. Indien een opzegging vóór 1 december bij ons ontvangen is, eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen kan via het contactformulier.

Aanmeldformulier NVGPT