Wordt u ook lid?

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) maakt u deel uit van de ontwikkelingen in de professionele mondzorg. Tandarts-gnathologen, prothetisch-restauratief tandartsen en tandartsen maxillofaciale prothetiek (MFP) worden ondersteund bij opleiding, erkenning en registratie. De vereniging draagt echter niet alleen bij aan de opleiding en bij- en nascholing van de 'eigen' disciplines maar ook van de tandarts algemeen practicus. Wilt u delen in onze kennis? Helpt u mee om de positie van onze beroepsgroep te versterken? Wilt u op de hoogte blijven van vakgerelateerd nieuws? Vul dan het aanmeldformulier in en word lid van onze vereniging! 

De voordelen op een rij:

  • volledige toegang tot de informatie op de website
  • antwoorden op uw vragen over het vakgebied
  • deelname aan cursussen en congressen
  • behartiging van de belangen van onze drie differentiaties
  • vergroting van uw professionele netwerk
  • ledenkortingen.

De contributie bedraagt 25 euro per jaar voor studenten en 100 euro per jaar voor anderen. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Uw lidmaatschap loopt door totdat u schriftelijk en tijdig opzegt. Indien een opzegging vóór 1 december bij ons ontvangen is, eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar. Student-leden dienen hun afstudeerdatum door te geven aan het secretariaat.

Opzeggen kan via het contactformulier.

Aanmeldformulier NVGPT