Wordt u ook lid?

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) maakt u deel uit van de ontwikkelingen in de professionele mondzorg. Tandarts-gnathologen, prothetisch-restauratief tandartsen en tandartsen maxillofaciale prothetiek (MFP) worden ondersteund bij opleiding, erkenning en registratie. De vereniging draagt echter niet alleen bij aan de opleiding en bij- en nascholing van de 'eigen' disciplines maar ook van de tandarts algemeen practicus. Wilt u delen in onze kennis? Helpt u mee om de positie van onze beroepsgroep te versterken? Wilt u op de hoogte blijven van vakgerelateerd nieuws? Vul dan het aanmeldformulier in en word lid van onze vereniging! 

De voordelen op een rij:

  • volledige toegang tot de informatie op de website
  • antwoorden op uw vragen over het vakgebied
  • deelname aan cursussen en congressen
    >  webinars achteraf of uitgesteld kijken via onze website
  • behartiging van de belangen van onze differentiaties
  • vergroting van uw professionele netwerk
  • ledenkortingen.

De contributie bedraagt 25 euro per jaar voor (bachelor- en master)studenten tandheelkunde en 100 euro per jaar voor anderen. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Student-leden dienen hun (verwachte) afstudeerdatum door te geven aan het secretariaat.
Bij aanmelding dient u altijd uw persoonlijke adresgegevens in te vullen. Daarnaast kunt u de gegevens van een of meer werkplekken invullen.
Eventuele (nieuwe) wensen inzake de contributiefacturen dient u altijd vóóraf aan ons door te geven. Uw eigen naam dient altijd in het adresblok voor te komen, ook indien de factuur aan een werkgever gericht wordt.

Uw lidmaatschap loopt door totdat u schriftelijk en tijdig opzegt. Indien een opzegging vóór 1 december bij ons ontvangen is, eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen kan via het opzegformulier.

Aanmeldformulier NVGPT