Commentaarronde KPR Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen

9 september 2020

Op basis van de meerjarenagenda (2017-2020) van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in september 2019 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen van start gegaan. Er is een ROC samengesteld, met daarnaast een klankbordgroep. In augustus heeft de ROC de conceptversie van de gelijknamige klinische praktijkrichtlijn voor de brede commentaarronde beschikbaar gesteld. 

Klik hier voor de volledige conceptversie van de KPR Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen.

Leden van de NVGPT kunnen hun commentaar doorgeven aan de NVGPT via het contactformulier. Vergeet niet aan te geven op welke pagina(s) van de conceptrichtlijn uw commentaar betrekking heeft. 

Commentaar dient uiterlijk op donderdag 8 oktober in ons bezit te zijn. De NVGPT zal het aangeleverde commentaar vervolgens bundelen en naar het KiMo sturen. 

Het traject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de ROC verwerkt. Vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de richtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.