Downloads


Diagnose

Instructie UFO
Toelichting bij gebruik UFO formulier
UFO formulier
Formulier voor Uitgebreid FunctieOnderzoek

Artikelen

Artikel in SDU over RCS-prothodontist
Artikel in Scientific Dentristry United, 2015 nummer 2.

Voorwaarden subsidie wetenschappelijk onderzoek

Reglement Subsidie Onderzoeken
Het reglement voor de subsidie van wetenschappelijke onderzoeken door de NVGPT. Laatstelijk vastgesteld op de ALV van 16 april 2015 te Utrecht.

Voorwaarden en privacy policy

Privacy Policy
In dit document vindt u het beleid inzake de omgang met door deelnemers van activiteiten aangeleverde gegevens.
Algemene Voorwaarden NVGPT
De algemene voorwaarden geldend voor aanmelding voor activiteiten van de NVGPT. In november 2013 zijn de voorwaarden aangevuld met art. 12.

Formulieren

Formulier jaarverslag TG
Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de TG van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum Gnathologicum (PDF-versie).
Formulier jaarverslag TaMFP
Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de Tandarts MFP van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum MFP (PDF-versie).

Statuten en reglementen

Nieuw Opleidingsplan TaMFP 2015
Het geheel vernieuwde Opleidingsplan Tandarts MFP, zoals vastgesteld op de ledenvergadering van 11 december 2015.
Visiedocument tandarts restauratief-prothetische tandheelkunde
Het opleidingstraject restauratief-prothetische tandheelkunde met toetsing door de Royal College of Surgeons is, op basis van dit visiedocument, formeel erkend tijdens de ALV van 14 december 2012.
Reglement tandarts MFP
Het reglement voor de tandarts Maxillo Faciale Prothetiek.
Opleidingsplan MFP
Het opleidingsplan voor de opleiding van tandartsen en technici MFP.
Reglement Consilium MFP
Het reglement voor het consilium MFP.
Reglement technicus MFP
Het reglement voor de technici MFP, versie 5 november 2003.
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 1998.
Reglement tandarts-gnatholoog
Het reglement tandarts-gnatholoog, zoals goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVGPT op 5 juni 2007.
Notitie Differentiatie TG
De Notitie Differentiatie tandarts-gnatholoog van het Consilium Gnathologicum, zoals vastgesteld door het bestuur van de NVGPT en goedgekeurd door de ALV van de NVGPT.
Statuten
De statuten van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld op 4 november 1998.