Downloads


Ledenvergadering 2020

Verslag ALV 14 december 2020
Het verslag van de digitale ledenvergadering van 2020.
Agenda ALV 2020
Uitnodiging met agenda voor de ALV 2020, zoals per post aan alle leden gestuurd.
Nieuwe leden 2020
De nieuwe leden sinds de ALV van 2019
Begroting 2021
Jaarrekening 2019
Verslag ALV 13 december 2019

Opleiding Tandarts MFP

Notitie gebruik EPASS voor de opleiding TaMFP
Format individueel opleidingsplan TaMFP 2020
Format casuspresentatie opleiding TaMFP

Handouts congressen en cursussen

Handout presentatie Joost Roeters 11 maart 2021
Handout Congres 2019 Reny de Leeuw (3)
Handout Congres 2019 Reny de Leeuw (2)
Handout Congres 2019 Reny de Leeuw (1)

Documenten declaraties G-hoofdstuk

Brief ZN over overgangsregeling G-codes 2020
DC TMD Assessment Instruments
Onderzoeksinstrumenten
Uitvoeringsrichtlijn muskuloskeletale stoornissen
Bijlage (NTvT 2003)
Stroomschema OPD
Schema
Screeningsvragen TMD
Vragenlijst
Onderzoekformulier neurogene pijn
Formulier
Onderzoekformulier cervicogene pijn
Formulier
OPD diagnoses kenmerken behandelmodaliteiten
Onderzoekformulier hoofdpijn
Formulier (nog in ontwikkeing)
Functieonderzoek kauwstelsel
Formulier
Diagnose en complicerende factoren bij OPD
Bijlage 6

Ledenvergadering 2019

Concept reglement Consilium RT
Begroting NVGPT 2019
Jaarcijfers NVGPT 2018
Lijst nieuwe leden 2019
Verslag ALV 2018
Uitnodiging en agenda ALV 13 december 2019

Artikelen

Artikel in SDU over RCS-prothodontist
Artikel in Scientific Dentristry United, 2015 nummer 2.

Diagnose

Spray and stretch JPD 2019
Het belang van een adequate mondopening
Instructie UFO
Toelichting bij gebruik UFO formulier
UFO formulier
Formulier voor Uitgebreid FunctieOnderzoek

Folders

Folder opleiding gnathologie
De folder over de twee opleidingen tot tandarts-gnatholoog in Nederland

Formulieren

Formulier jaarverslag TG
Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de TG van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum Gnathologicum (PDF-versie).
Formulier jaarverslag TaMFP
Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de Tandarts MFP van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum MFP (PDF-versie).

Statuten en reglementen

Nieuw Opleidingsplan TaMFP 2015
Het geheel vernieuwde Opleidingsplan Tandarts MFP, zoals vastgesteld op de ledenvergadering van 11 december 2015.
Visiedocument tandarts restauratief-prothetische tandheelkunde
Het opleidingstraject restauratief-prothetische tandheelkunde met toetsing door de Royal College of Surgeons is, op basis van dit visiedocument, formeel erkend tijdens de ALV van 14 december 2012.
Reglement tandarts MFP
Het reglement voor de tandarts Maxillo Faciale Prothetiek.
Opleidingsplan MFP
Het opleidingsplan voor de opleiding van tandartsen en technici MFP.
Reglement Consilium MFP
Het reglement voor het consilium MFP.
Reglement technicus MFP
Het reglement voor de technici MFP, versie 5 november 2003.
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 1998.
Reglement tandarts-gnatholoog
Het reglement tandarts-gnatholoog, zoals goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVGPT op 5 juni 2007.
Notitie Differentiatie TG
De Notitie Differentiatie tandarts-gnatholoog van het Consilium Gnathologicum, zoals vastgesteld door het bestuur van de NVGPT en goedgekeurd door de ALV van de NVGPT.
Statuten
De statuten van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld op 4 november 1998.

Voorwaarden subsidie wetenschappelijk onderzoek

Reglement Subsidie Onderzoeken
Het reglement voor de subsidie van wetenschappelijke onderzoeken door de NVGPT. Laatstelijk vastgesteld op de ALV van 16 april 2015 te Utrecht.

Voorwaarden en privacy policy

Privacy Policy
In dit document vindt u het beleid inzake de omgang met door deelnemers van activiteiten aangeleverde gegevens.
Algemene Voorwaarden NVGPT
De algemene voorwaarden geldend voor aanmelding voor activiteiten van de NVGPT. In november 2013 zijn de voorwaarden aangevuld met art. 12.