Conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie ter commentaar

21 december 2020

Sinds 16 december ligt de conceptrichtlijn 'Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie' voor ter commentaar. Deze richtlijn hoort bij de richtlijnen die betrekking hebben op mondzorg voor kwetsbare ouderen en is onderdeel van de meerjarenagenda (2017-2020) van het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo).

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) die deze richtlijn heeft ontwikkeld, bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de betrokken verenigingen, begeleid door een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De volledige lijst van participerende organisaties vindt u in de conceptrichtlijn.

Aanbevelingen voor signalering, beleid en communicatie
In de richtlijn zijn evidence-based aanbevelingen opgenomen voor de signalering van en het (preventieve) beleid bij xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd voor communicatie binnen en buiten de mondzorg.

De richtlijn is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modules:

  • Inleiding met verantwoording van het proces
  • Module 1. Signalering (let op: met separate bijlage 5)
  • Module 2. Preventieve maatregelen
  • Module 3. Communicatie. Deze module bestaat uit twee delen:
    • Uitgangsvraag 3. Voorschrijven en uitleveren
    • Uitgangsvraag 4. Overleg voorschrijver en apotheek
  • Implementatieplan en indicatoren.

Opzet brede commentaarronde
Leden van de NVGPT kunnen commentaar geven op de conceptrichtlijn. KiMo vraagt met name aandacht voor de aanbevelingen en het implementatieplan. U kunt uw commentaar invullen op het commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft?

Het ingevulde commentaarformulier kunt u tot en met 27 januari 2021 per mail aan de NVGPT sturen. Wij zullen het commentaar van onze leden vervolgens bundelen en naar Kimo sturen. Klik hier voor de richtlijn en alle bijbehorende documenten.
We danken u bij voorbaat voor uw medewerking tijdens de afrondingsfase van deze klinische praktijkrichtlijn.

Vervolgstappen
Het traject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de ROC verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de richtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van het KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.