Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen

28 mei 2020

Graag verneemt het bestuur van de NVGPT (op heel korte termijn) uw mening over het ontwikkelen van richtlijnen voor de tandarts algemeen practicus. Richtlijnen dienen de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren. KIMO verzamelt en produceert sinds 2016 richtlijnen voor de tandheelkunde.

De afgelopen jaren werd KIMO gefinancierd door VWS (50%) en de beroepsverenigingen KNMT en ANT (50%). Voor de komende vijf jaar is er geen financiering vanuit de overheid meer beschikbaar. De beroepsverenigingen blijven bereid te financieren en de belangen van hun leden te vertegenwoordigen binnen de richtlijnontwikkeling door KIMO.

De volgende vragen liggen nu, onder andere, voor:

- Dienen de wetenschappelijke verenigingen hun contributie te verhogen om de richtlijnontwikkeling door KIMO voor alle Nederlandse tandartsen mede te financieren? (De wetenschappelijke verenigingen hebben slechts een deel van de Nederlandse tandartspopulatie als lid en vaak zijn tandartsen van meerdere vereniging lid.)

- Dienen de beroepsorganisaties van de mondhygiënisten (NVM) en tandprothetici (ONT) bij de te ontwikkelen richtlijnen voor de tandartsen mee te beslissen?

- Dienen de belangen van de Nederlandse tandartsen in het KIMO vertegenwoordigd te worden door beroepsverenigingen zoals KNMT en ANT? (Of wél financieren van de richtlijnontwikkeling maar geen inspraak?)

- Dienen de wetenschappelijke verenigingen (zoals de NVGPT) naast kwalitatief wetenschappelijke inbreng bij de richtlijnen ook de belangen van de algemeen practicus te vertegenwoordigen of ligt die verantwoordelijkheid bij de beroepsverenigingen?

Op 4 juni is er een belangrijk vergadering van de FWVT over deze onderwerpen. We zouden het daarom zeer op prijs stellen als u uiterlijk op 3 juni een korte enquête over deze onderwerpen wilt invullen.

De enquête is alleen bedoeld voor leden van de NVGPT. Daarom wordt tevens uw naam gevraagd. Klik hier om naar de enquête te gaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!