De prothetisch-restauratief tandarts (RCS)

In Nederland is door de NVGPT een nieuwe tandheelkundige differentiatie geïntroduceerd: de prothetisch-restauratief tandarts. Hiervoor is gekozen omdat er vraag bestond en bestaat naar een tandarts die in staat is om zeer complexe mondsituaties te behandelen. Daarnaast wil de NVGPT graag aansluiten bij landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde staten waar de ‘prosthodontist’ al jaren bestaat als tandheelkundig specialist.

Wat is prosthodontics?
Prothetiek of in het Engels ‘prosthodontics’ is een tandheelkundig specialisme, erkend door de NVGPT, dat zich bezig houdt met herstellen van de functie van het gebit bij patiënten met aangeboren of in het latere leven ontstane complexe gebitsproblemen. In Nederland noemen we deze differentiatie de prothetisch-restauratief tandarts.

Wat is een prothetisch-restauratief tandarts?
Prothetisch-restauratief tandartsen zijn tandartsen die zes jaar tandheelkunde hebben gestudeerd en daarna drie jaar aanvullende training en opleiding hebben afgerond. Deze extra opleiding wordt afgesloten met een examen waarna de kandidaat zich naast tandarts ook prothetisch-restauratief tandarts (RCS) mag noemen. Dit examen wordt in het buitenland afgelegd om een onafhankelijke beoordeling van de kandidaat te garanderen. In Nederland is er door de NVGPT voor gekozen om dit te doen bij het Royal College of Surgeons in Edinburgh.

Prothetisch-restauratief tandartsen leveren een hoog niveau van zorg aan patiënten met ontbrekende tanden en kiezen of met aanzienlijke schade aan hun resterende tanden of kiezen. Daarnaast behandelen zij patiënten met aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld hypodontie of amelogenesis imperfecta) en problemen als gevolg van trauma en verwaarlozing. Prothetisch-restauratief tandartsen zijn goed opgeleid om vele uiteenlopende en complexe tandheelkundige problemen te behandelen. Vaak wordt hierbij een zogenaamde ‘multidisciplinaire’ aanpak gevolgd waarbij de prothetisch-restauratief tandarts een team van andere specialisten aanstuurt zoals kaakchirurgen, orthodontisten, endodontologen, tandarts-gnathologen, parodontologen, mondhygiënisten en psychologen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventuele andere lichamelijk problemen of ziekten die een behandeling in de weg kunnen staan of bemoeilijken.

De Nederlandse prothetisch-restauratief tandarts kan zijn of haar opleiding volgen in Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen of het Martini Ziekenhuis), Leeuwarden (Medisch Centrum Leeuwarden) of Zwolle (Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden). Meer opleidingslocaties zullen naar verwachting worden toegevoegd.

Wat is het verschil met een klinisch prothese technicus?
In Nederland zijn ook klinisch prothese technici werkzaam. Dit zijn tandtechnici die een extra opleiding hebben gevolgd om kunstgebitten te mogen aanmeten bij patiënten. Zij houden zich dus alleen bezig met kunstgebitten en zijn geen tandarts.

Wat is het verschil met een tandarts maxillofaciale prothetiek?
Een tandarts maxillofaciale prothetiek of tandarts-MFP is een tandarts die zich nog breder heeft gespecialiseerd dan een prosthodontist. Zij houden zich tevens bezig met de behandeling van patiënten die een tumoroperatie hebben ondergaan in de mond, keel of aangezicht en zijn vaak werkzaam in een oncologisch centrum.

De NVGPT erkent alleen tandartsen die hun opleiding met succes hebben afgerond en het examen bij het Royal College of Surgeons hebben behaald.

Klik hier voor de werklocaties van alle erkende prothetisch-restauratief tandartsen in Nederland.