Webinars opleiding MFP 2020 en 2021

9 januari 2020

Zoals eerder aangekondigd zullen we vanuit de opleiding MFP ’nieuwe stijl’ periodiek webinars organiseren. Doel is om op een toegankelijke wijze MFP-leerstof aan te bieden en te bespreken, waarbij tevens actieve inbreng van de MFP-ers in opleiding wordt verwacht.

De invullingswijze is dat iemand tijdens de webinar een MFP-onderwerp in een ppt-voordracht bespreekt, bijvoorbeeld op basis van een CAT, waarbij ook vooraf eventueel bestudeerde literatuur beschikbaar kan worden gesteld. Na de presentatie is dan nog gelegenheid tot vraag en antwoord (Q&A) via een chatbox-opzet.

De webinars worden in principe opengesteld voor de tandartsen MFP in opleiding, maar ook de lokale opleiders/werkplekbegeleiders willen we graag in de gelegenheid stellen om deel te nemen. Ook diegenen die nog volgens het oude opleidingsplan bezig zijn hun opleiding af te ronden zijn wat ons betreft welkom om aan te sluiten. 

Onderstaande indeling is gemaakt voor 2020/2021. Indien de datum niet uitkomt kan onderling gewisseld worden. Dit moet dan wel doorgegeven worden aan het secretariaat, zodat het schema aangepast kan worden.
Zodra het onderwerp bekend is, kan dat ook worden doorgegeven aan het secretariaat.

Schema
. dinsdag 10-03-2020: Gwen Honnef
. woensdag 15-04-2020: Hanneke van Verseveld
. donderdag 18-06-2020: Marijn Buikstra
. maandag 07-09-2020: Joyce vd Geer
. dinsdag 10-11-2020: Reinout Goosen
. woensdag 20-01-2021: Ingrid Rijswijk
. donderdag 11-03-2021: Iris Eggels
. maandag 17-05-2021: Jasmijn Groen
. dinsdag 14-09-2021: Marike Vriesema

Als ‘spelregels’ voor de webinars geldt dat iedere deelnemer wordt geacht tijdig de benodigde software op een computer met audio- en bij voorkeur ook video mogelijkheden te downloaden en te installeren. Bij het inloggen voor de meeting moet de verbinding van audio via de computer worden gekozen; desgewenst kan ook de videoconnectie worden gekozen, maar dat is tijdens een webinar minder van belang. 

Gedurende de voordracht wordt iedere deelnemer, behalve de presenter, geacht zijn/haar computer te ‘muten’. Eventuele vragen voor de presenter kunnen in de chatbox ingetypt worden en zullen na de voordracht door de moderator aan de presenter worden voorgelegd.

Voor elk webinar zal een aparte uitnodiging verstuurd worden. Je wordt aangeraden om enige minuten voor de start van de webinar de link te activeren en daarna op de geëigende wijze in te loggen.