Bestuur

Het bestuur van de NVGPT bestaat uit:

Dr. R. van Brakel, voorzitter
Drs. C.J. Zachariasse, penningmeester
Mevr. I.J.C. Bosgra-Sparreboom, lid
P.D.W. Goedegebuure, lid
Dr. D.H.J. Jager, lid
Mevr. dr. S. Kalaykova, lid.

Mr. P.F.P. Schmitz is technisch secretaris.