Bestuur

Het bestuur van de NVGPT bestaat uit:


Dr. R. van Brakel, voorzitter
Drs. C.M.C. van der Lugt, penningmeester
Mevr. I.J.C. Bosgra-Sparreboom, lid
P.D.W. Goedegebuure, lid
Dr. D.H.J. Jager, lid
Mevr. dr. S. Sparreboom-Kalaykova, lid.

Mr. P.F.P. Schmitz is technisch secretaris.