Bestuur

Het bestuur van de NVGPT bestaat uit:

Dhr. dr. R. van Brakel, voorzitter
Mevr. drs. C.M.C. van der Lugt, penningmeester
Mevr. drs. L. Blokland, lid
Dhr. P. Oosterwijk, lid
Mevr. dr. S. Sparreboom-Kalaykova, lid
Mevr. dr. A. van der Wal, lid.

Dhr. mr. P.F.P. Schmitz is ambtelijk secretaris.