De Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde

De NVGPT is in januari 1997 ontstaan, door een samenvoeging van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie (sinds 1982) en de Nederlandse Vereniging voor Prothetische Tandheelkunde (sinds 1971). Door het lidmaatschap van onze betrokken professionals kunnen wij de belangen van de beroepsgroep blijven dienen. 

Multidisciplinair karakter

De vereniging heeft een sterk multidisciplinair karakter. Door het lidmaatschap van tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, tandtechnici, tandprothetici, mondhygiënisten en fysiotherapeuten bedient de vereniging het gehele speelveld van de professionele mondzorg. Dit sluit aan bij de moderne tandheelkundige praktijken, waar teamconcepten gangbaar zijn.

Doelstellingen

De NVGPT wil de kennis en ontwikkeling van de prothetisch-restauratieve tandheelkunde en de gnathologie bevorderen, in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht. Het hoofddoel is de gnathologische en prothetisch-restauratieve aspecten van tandheelkunde te integreren in de algemene praktijk.

Takenpakket

Naast het behartigen van de algemene belangen van de beroepsgroep is de vereniging ook monitor van ontwikkelingen en spreekbuis naar buiten toe. Door regelmatige updates en een inspirerend aanbod van bijeenkomsten blijven de leden op de hoogte. Maar er zijn meer voordelen van een lidmaatschap: de vereniging regelt de registratie en erkenning van tandarts-gnathologen, tandarts-maxillofaciaal prothetisten, prothetisch-restauratief tandartsen en technici faciaalprothetiek. Ook dragen we bij aan de opleiding, bijscholing en nascholing van deze differentiaties.

Jaarlijks congres

Ieder jaar ontmoeten leden en uiteenlopende deskundigen elkaar op ons jaarcongres. Alle professionals zijn welkom: in parallelprogramma’s gaan we in op de diverse specialisaties. Het congres vindt doorgaans plaats op de tweede vrijdag van december. In de afgelopen jaren kwamen onder meer bruxisme, de grenzen van de tandheeldkunde, de tong, duurzaamheid, gebitsslijtage en pijn aan bod. Steeds kiezen we een actueel en breed thema, waarin we op verschillende manieren verdieping zoeken. Zorg dat u het niet mist!

Aantrekkelijke extra’s

Naast het congres organiseert de NVGTP ook SPLINTercursussen: praktijkgerichte workshops over uiteenlopende onderwerpen, met name gericht op de tandarts/algemeen practicus. Ook hebben we een collectie downloads over relevante kwesties verzameld en hebben we de registratie van een aantal webinars op de website gezet. Daarnaast wordt u via de site en de digitale nieuwbrief op de hoogte gehouden van alle interessante ontwikkelingen. Een gedeelte van de content van de site is slechts toegankelijk voor leden.