Cursussen

De NVGPT organiseert jaarlijks drie of vier SPLINTercursussen. In deze cursussen worden onderwerpen op het gebied van de gnathologie en/of prothetiek behandeld en ze zijn vooral gericht op de tandarts-algemeen practicus. Deze cursussen zijn gratis voor leden van de NVGPT en NVVRT.

De sectie MFP organiseert regelmatig workshops MFP. Deze workshops zijn gratis voor tandartsen MFP, tandartsen MFP in opleiding en technici MFP.

De sectie TG organiseert regelmatigeen cursusdag over een gnathologisch thema. De cursussen zijn gratis voor tandarts-gnathologen. Ze zijn voor een deel besloten en voor een deel toegankelijk voor derden.

Komende activiteiten

Afgelopen activiteiten