Kerstgroet

24 december 2020

2020 Zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de mondzorg niet meer zo lang stilgelegen. Vervolgens moest qua infectiepreventie alles uit de kast getrokken worden, vielen er voortdurend gaten in de agenda en ging er veel extra tijd naar de organisatie van de zorg.

Ook de NVGPT heeft last gehad van de coronacrisis. Daardoor hebben we weinig kunnen organiseren. In het bericht over het programma van volgend jaar kunt u lezen dat we dat alsdan recht gaan zetten.

Bij de post kon u een mondkapje van de NVGPT aantreffen. We hopen u snel weer op een van onze activiteiten te kunnen begroeten, hopelijk zonder dat u dit mondkapje nodig heeft.

We wensen u alvast fijne feestdagen en een prettig en gezond begin van het nieuwe jaar.