Fusie tandartsverenigingen KNMT en ANT is een feit

21 december 2020

De beroepsverenigingen voor tandartsen en tandartsspecialisten ANT en KNMT bundelen de krachten. Per 1 januari 2021 fuseren ze tot één organisatie die de belangen van de beroepsgroep gaat behartigen. De leden van beide verenigingen stemden op 11 december in met het voorstel daartoe. 

De plannen voor de fusie ontstonden gedurende de intensieve en succesvolle samenwerking tussen beide verenigingen gedurende de COVID-19 crisis.

“Eén krachtige vereniging is nodig om de beroepsgroep sterk te kunnen vertegenwoordigen op het politiek-bestuurlijke krachtenveld”, zo stelt Wolter Brands. Hij is de huidige voorzitter van de KNMT en neemt die rol ook op zich in de fusieorganisatie, die KNMT zal heten. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes wordt vice-voorzitter.

De fusieorganisatie wil staan voor een goede mondgezondheid voor iedere inwoner van Nederland. Ze stelt tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten centraal in hun regierol voor de mondzorgsector. Zij worden door de KNMT gesteund en gefaciliteerd bij het waarmaken van hun rol als autoriteit binnen de mondzorg. Maximale professionele autonomie van de beroepsgroep, gebaseerd op een onberispelijke reputatie bij patiënten en stakeholders, staat hierbij voor de vereniging centraal.

Op de foto v.l.n.r. bestuurders Henk Donker, Richard Kohsiek, Joke Kwakman, Wilfred Kniese, Wolter Brands, Jan Willem Vaartjes, Richard Suy, Ravin Raktoe en KNMT-directeur Erik Markus.