Congres NVGPT/NVVRT nader belicht (3)

5 augustus 2022

Dit jaar organiseren we als NVGPT en NVVRT ons eerste gezamenlijke congres onder de titel 'No shine without friction', op 8 en 9 september 2022 in DeFabrique te Maarssen. Op de donderdag zijn er parallelsessies met focus op gnathologie/orofaciale pijn, MFP en restauratieve tandheelkunde.
Regelmatig zoomen we in op onderdelen van het programma, dit keer is er aandacht voor de gnathologische sessie op de donderdag.

Thema
Het thema van deze sessie is diagnostiek en behandeling van hoofdpijn en temporomandibulaire pijn, in het bijzonder in de pediatrische populatie.
Sprekers zijn Monique Bot en Stanimira Sparreboom-Kalayova. Stanimira zal tevens moderator van de bijeenkomst zijn.

Monique Bot
Monique Bot (1978) is afgestudeerd als fysiotherapeut-gnatholoog aan de faculteit tandheelkunde van het RadboudUMC te Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd manueel therapeut aan de medische faculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, afgestudeerd kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en afgestudeerd fysiotherapeut aan de Hogeschool Groningen. Ze heeft werkervaring opgedaan in Nederland, België en Oostenrijk binnen eerste en tweede lijnzorg. Daarnaast is zij acht jaar lang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie en heeft ze een pre-MBA afgerond. Naast het verlenen van patiëntenzorg en het geven van colleges aan o.a. Universiteit Gent en HAN, volgt ze op dit moment een promotietraject hoofdpijnklachten bij kinderen aan het RadboudUMC.

Stanimira Sparreboom-Kalaykova
Stanimira (1978) is tandarts-gnatholoog en universitair docent aan de Afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC. Ze studeerde af als tandarts in 2003. In 2006 voltooide ze de differentiatieopleiding tot tandarts-gnatholoog en in 2010 verdedigde zij aan ACTA/UvA haar proefschrift op het onderwerp 'Functiestoornissen van het kaakgewricht'. De focus van haar werk ligt op het gebied van orofaciale pijn en dysfuncties, met name in bijzondere groepen. Zij is opleider Gnathologie en coördinator van de zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van orofaciale pijn en dysfuncties op het RadboudUMC. Zij is lid geweest van de Scientific Committee van de European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD, tegenwoordig EAOPD). Sinds 2019 is zij bestuurslid van de NVGPT. 

Leerdoelen
De deelnemer kent de kenmerken van de meest voorkomende primaire en secundaire hoofdpijnsoorten en weet het verschil tussen deze kenmerken bij kinderen en volwassenen, van belang voor zorgverleners werkzaam met orofaciale pijn patiënten;

De deelnemer kent de diagnostische criteria voor Temporomandibulaire Dysfuncties (TMD) en TMD gerelateerde hoofdpijn, inclusief de recent opgestelde diagnostische criteria voor kinderen en adolescenten; 

De deelnemer heeft handvatten n.a.v. multidisciplinaire richtlijn SOLK bij kinderen, voor de behandeling bij deze hoofdpijnsoorten en TMD's, in het bijzonder in de pediatrische populatie. 

Meer informatie en aanmelden
Klik hier informatie en aanmelden.