Algemene Ledenvergadering 2023

10 november 2023

De 42e Algemene Ledenvergadering van de NVGPT zal plaatsvinden op vrijdag 10 november om 08:30 uur in Hotel Arena te Amsterdam. Alle leden zullen tevens een schriftelijke uitnodiging ontvangen en zijn van harte welkom om aan deze vergadering deel te nemen.

De agenda luidt:
01. Opening en welkom
02. Installatie nieuwe leden (*1)
03. Verslag 41e algemene ledenvergadering van 1 december 2022 (*1)
04. Mededelingen
05. Jaarcijfers 2022 (*1) en verslag kascommissie
06. Benoeming nieuwe kascommissie
07. Begroting 2024 (*1)
08. Erkenningen gedifferentieerde tandartsen
09. Verlenging erkenningen gedifferentieerde tandartsen
10. Uitreiking Publicatieprijzen 2022
11. Aanpassing reglementen tandarts-gnatholoog, stand van zaken
12. Programma 2024
13. Bestuurswisselingen (*2)
14. Rondvraag
15. Sluiting.
 
(*1) De bijbehorende vergaderstukken zult u tenminste 15 dagen vóór de ALV op deze website vinden, onder downloads.
 
(*2) Iris Sparreboom treedt af als bestuurslid.

Let op: u dient zich ook voor de ALV aan te melden, via onderstaand formulier.  
We hopen u op 10 november te mogen verwelkomen!


Inloggen vereist voor NVGPT-leden

Wachtwoord vergeten?