Algemene Ledenvergadering 2022

1 december 2022

De 41e Algemene Ledenvergadering 2022 van de NVGPT zal plaatsvinden op donderdag 1 december om 20.00 uur. De vergadering zal online gehouden worden. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te nemen.

De agenda luidt:
01. Opening en welkom
02. Installatie nieuwe leden (*1)
03. Verslag 40e algemene ledenvergadering van 2 december 2021 (*1)
04. Mededelingen
05. Jaarcijfers 2021 (*1) en verslag kascommissie
06. Benoeming nieuwe kascommissie
07. Begroting 2023 (*1)
08. Erkenningen gedifferentieerde tandartsen
09. Verlenging erkenningen gedifferentieerde tandartsen
10. Uitreiking Publicatieprijzen 2021
11. Aanpassing reglementen tandarts-gnatholoog, stand van zaken
12. Programma 2023
13. Bestuursbenoemingen (*2)
14. Rondvraag
15. Sluiting.
 
(*1) De bijbehorende vergaderstukken zult u tenminste 15 dagen vóór de ALV op deze website vinden, onder downloads.
 
(*2) Paul Goedegebuure en Derk Jan Jager treden af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Lieke Blokland, tandarts MFP, prothetisch restauratief tandarts RCS en tandarts-gnatholoog in opleiding, en Patrick Oosterwijk, tandtechnicus, eigenaar van TTL Oosterwijk en Managing Director van Elysee Dental Nederland, te benoemen tot bestuurslid.
Iris Sparreboom en Stanimira Kalaykova zijn herbenoembaar en beschikbaar voor een nieuwe termijn van twee jaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen voor een termijn van twee jaar.
Eventuele bezwaren tegen (her)benoeming of namen van tegenkandidaten dienen uiterlijk vijf dagen van tevoren aangeleverd te worden bij het secretariaat.

Let op: u dient zich voor de online ALV aan te melden via onderstaand formulier.  Enkele dagen voor de vergadering ontvangt u een link voor de online deelname.
 
Onder de deelnemers aan de vergadering worden twee mooie tandheelkundige boeken verloot!
 
. The Science and Art of Occlusion and Oral Rehabilitation
. Occlusal Adjustments in Implants and Natural Dentition: 3D Occlusion
 
We hopen u op 1 december te mogen verwelkomen!

Inloggen vereist voor NVGPT-leden

Wachtwoord vergeten?