Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 17 april

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Lees verder »

Workshop MFP op 16 maart 2018 bij CBT Nijmegen

Workshop MFP op 16 maart 2018 bij CBT Nijmegen
Lees verder »

Splintercursus op 19 april 2018 met Patrick Oosterwijk

Splintercursus met als thema 'Materialen en digitale processen'
Lees verder »

Het laatste nieuws

Meeting Pain in the head and neck area, Utrecht, December 7 2018

In this third interdisciplinary pain symposium in Utrecht several leaders in the field

Lees verder »
Implantaatbehandeling voor patiënten met ernstige hypodontie

Op 4 juli 2018 heeft Marieke Filius met succes haar proefschrift ‘Implant treatment for

Lees verder »
Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van

Lees verder »