Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Beeldvorming in TMD en orofaciale pijn

Pre conference program 'Beeldvorming in TMD en orofaciale pijn'
Lees verder »

Jaarcongres NVGPT 2016 ‘Bijzondere Tandheelkunde in uw praktijk’


Lees verder »

Splintercursus op 15 september 2016 met Marieke Henstra

De complexe oudere patiënt in de tandheelkundige praktijk
Lees verder »

Het laatste nieuws

Cursus Psychopathologie voor tandartsen

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel vertoont zo’n kwart van alle

Lees verder »
Trismus secondary to head and neck cancer

Op 9 november 2016 hoopt mevrouw Jolanda Kamstra aan de Rijksuniversiteit Groningen te

Lees verder »
Concept kwaliteitsindicatoren voor implantaatgedragen prothesen

In december 2015 zijn de richtlijnen voor de overkappingsprothese op implantaten in de

Lees verder »