Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Splintercursus op 1 november 2018 met Derk Jan Jager


Lees verder »

Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus


Lees verder »

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 10 oktober


Lees verder »

Het laatste nieuws

Klinisch en laboratorium onderzoek naar het effect van Immediate Dentin Sealing

Op 14 november 2018 zal mevrouw Carline van den Breemer aan de Rijksuniversiteit

Lees verder »
TMD patient profiles and care outcomes

Op 27 maart 2018 heeft Naichan Su met succes zijn proefschrift ‘Patient profiles and

Lees verder »
Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van

Lees verder »