Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Workshop MFP op 16 maart 2018 bij CBT Nijmegen

Workshop MFP op 16 maart 2018 bij CBT Nijmegen
Lees verder »

Splintercursus op 19 april 2018 met Patrick Oosterwijk

Splintercursus met als thema 'Materialen en digitale processen'
Lees verder »

Splintercursus op 21 juni 2018 met Marcel Linssen

Behandeling van Amelogenesis Imperfecta
Lees verder »

Het laatste nieuws

NVGPT-lid in beeld: Ad Slagter

De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek,

Lees verder »
Programma 2018

De data van de Splintercursussen in 2018 zijn bekend. Zodra CV's en samenvattingen

Lees verder »
Proefschrift ‘PMMA in cranioplasty; another approach’ van Angela Ridwan-Pramana

Op vrijdag 2 maart 2018 om 11.45 zal collega Angela Ridwan-Pramana haar proefschrift

Lees verder »