Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Splintercursus op 1 november 2018 met Derk Jan Jager


Lees verder »

Jaarcongres NVGPT 2018: Prosthodontics/in focus


Lees verder »

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 10 oktober


Lees verder »

Het laatste nieuws

Update diagnostiek en management van OFP en TMD op 23 november in Maastricht

Pijn is voor artsen vanuit alle vakgebieden een leidraad om patiënten te onderzoeken,

Lees verder »
NVGPT-lid in beeld: Iris Sparreboom

De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek,

Lees verder »
Klinisch en laboratorium onderzoek naar het effect van Immediate Dentin Sealing

Op 14 november 2018 zal mevrouw Carline van den Breemer aan de Rijksuniversiteit

Lees verder »