Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering op 9 december 2016

Algemene Ledenvergadering van de NVGPT op vrijdag 9 december om 8.00 uur in
Lees verder »

Jaarcongres NVGPT 2016 ‘Bijzondere Tandheelkunde in uw praktijk’


Lees verder »

Beeldvorming in TMD en orofaciale pijn

Pre conference program 'Beeldvorming in TMD en orofaciale pijn'
Lees verder »

Het laatste nieuws

Nieuwe erkenningen en verlengingen

Ook dit jaar zijn er weer diverse mensen erkend als tandarts MFP en tandarts-gnatholoog.

Lees verder »
Kennisagenda Mondgezondheid vraagt input van mondzorgprofessionals

Het nemen van beslissingen over behandelingen is niet altijd even simpel. Verschillende

Lees verder »
Cursus Psychopathologie voor tandartsen

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel vertoont zo’n kwart van alle

Lees verder »