Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Splintercursus op 29 juni met Charlotte Jensen en Dik van Meegen

Over het afsteunen van frameprotheses op implantaten
Lees verder »

Splintercursus op 2 november 2017 met Patrick Oosterwijk

Splintercursus met als thema 'Materialen en digitale processen'
Lees verder »

Workshop MFP op 23 juni 2017


Lees verder »

Het laatste nieuws

Cursus ‘Psychopathologie voor tandartsen’ op 15 en 16 februari 2018

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel voldoet zo’n kwart van alle

Lees verder »
Proefschrift: Oral health in frail elderly

Op 14 december 2016 promoveerde collega Arie Hoeksema op het proefschrift getiteld Oral

Lees verder »
Congresverslag van Groningse studenten

Op 9 december stond voor ons vieren het congres van de NVGPT op het programma. Het thema

Lees verder »