Welkom bij de NVGPT

Welkom op onze website! De NVGPT is gericht op de gnathologische en prothetische aspecten van de tandheelkunde. Als tandarts algemeen practicus, tandarts-gnatholoog, tandarts MFP, kaakchirurg, orthodontist, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, fysiotherapeut of gewoon als belangstellende kunt u bij ons terecht. De NVGPT is een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring, via cursussen en congressen, via het netwerk van gedifferentieerde tandartsen en andere leden en via de website.

Lees meer over hoe lid te worden »

Activiteiten

Jaarcongres NVGPT 2016 ‘Bijzondere Tandheelkunde in uw praktijk’


Lees verder »

Splintercursus op 15 september 2016 met Marieke Henstra

De complexe oudere patiënt in de tandheelkundige praktijk
Lees verder »

Splintercursus op 23 juni 2016 met Boudewijn Stegenga

Arthrogene pijn: concepten voor oorzaak en behandeling Boudewijn Stegenga, MKA-Chirurg
Lees verder »

Het laatste nieuws

NVAO-accreditatie Postgraduate Master in Oral Health Sciences

Op 31 maart 2016 is de opleiding Oral Kinesiology door de NVAO geaccrediteerd als

Lees verder »
Save the date: jaarcongres NVGPT op 9 december

Op vrijdag 9 december organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van

Lees verder »
Eén richtlijneninstituut voor de mondzorg

Er komt één instituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. De Federatie

Lees verder »