Verslag Nijmeegse studenten NVGPT-congres

21 januari 2019

In de Heerlickheijd te Ermelo werd op 14 december 2018 het jaarcongres van de NVGPT georganiseerd met als thema de prothetisch restauratieve tandheelkunde in combinatie met implantologie en parodontologie. Enkele deskundigen op dit gebied waren uitgenodigd om tandartsen en studenten kennis bij te brengen en de differentiatie prothetisch-restauratief tandarts onder de aandacht te brengen. 


Het ontvangst in De Heerlickheijd was warm. Nadat de badges uitgedeeld waren en met sponsors gepraat was, ging het congres onder leiding van moderator Hugo de Bruyn van start.  

De prothetisch restauratieve tandheelkunde is nog altijd in ontwikkeling. Niet alleen door maatschappelijke veranderingen, zoals de ouder wordende patiënt met complexere problematiek, maar ook door technische ontwikkelingen. 
Tegenwoordig vinden veel behandelingen multidisciplinair plaats, waarbij door adequate planning en analyse geanticipeerd kan worden op potentiële problemen. Hiermee wordt de voorspelbaarheid van een behandeling vergroot. 

Enkele ‘take-home-messages’ van de deskundigen waren onder andere de noodzaak tot uitvoeren van nulmetingen bij implantaten en de noodzaak tot het maken van een adequate behandelkeuze gebaseerd op de individuele patiënt. Daarnaast bleken kleine, dikke implantaten het ook goed te doen. 
Juiste indicering speelt een belangrijke rol bij streven naar een voorspelbaar en duurzaam resultaat. Een oude bekende, namelijk de telescoopprothese, werd ook onder de aandacht gebracht als goed alternatief. 

De moderator stelde kritische vragen waardoor geregeld een zeer interessante discussie ontstond. Hieruit blijkt dan ook dat zowel op grond van de wetenschap als op grond van de klinische expertises niet altijd een eenduidige keuze te maken is.

Alle aspecten van deze differentiatie en ook de mogelijkheden tot het volgen van een deeltijdopleiding voor erkenning kwamen aan bod.
Het jaarcongres NVGPT was uitstekend georganiseerd en zeer leerzaam voor tandartsen en studenten.

Yasmijn van der Zander en Sabine Mechelse (Studenten Tandheelkunde Radboudumc)