Upload weer uw jaarverslag(en)

6 december 2023

Door de NVGPT erkende tandarts-gnathologen en tandartsen MFP worden elke vijf jaar door hun consilium beoordeeld, met het oog op de eventuele verlenging van hun erkenning. Daartoe stellen zij elk jaar een jaarverslag op, waarin ze verslag doen van de behandelde patienten, gevolgde bij- en nascholing, uitdragen van hun vakgebied e.d. 
Hoe ver bent u 
met het opstellen en uploaden van uw jaarverslagen?

Tegen het einde van de termijn van vijf jaren krijgen alle gedifferentieerde tandartsen een brief vanuit het secretariaat, met het verzoek hun jaarverslagen te uploaden.
Vijf jaar is echter een lange tijd. De consilia willen de gedifferentieerde tandartsen ook tussentijds beter kunnen volgen. Daarnaast leert de ervaring dat bijvoorbeeld patiëntengegevens van vier of vijf jaar geleden vaak moeilijk zijn te achterhalen, met name bij de grotere instellingen.

Daarom vragen de consilia om niet eens per vijf jaar de verslagen te uploaden maar jaarlijks het verslag van het afgelopen jaar in te vullen en in het persoonlijk account van de website te zetten.

Gelieve de jaarverslagen vóór het uploaden afzonderlijk (dus voor elk jaar één) in een (PDF-) bestand op te slaan en als volgt te benoemen: Jaarverslag TG jaar naam.pdf of Jaarverslag MFP jaar naam.pdf.
Voorbeelden: Jaarverslag TG 2018 Janssen.pdf, Jaarverslag MFP 2019 Pietersen.pdf, etc.
Het is belangrijk dat u deze notificatie aanhoudt omdat de consilia veel verslagen moeten beoordelen.

Degenenen wier erkenning dit jaar is verlengd, hoeven pas eind 2024 hun eerste jaarverslag weer te uploaden.

Heeft u problemen met inloggen? Laat het weten aan het secretariaat per mail of via het contactformulier en dan helpen we u.