Restauratieve behandeling van gebitsslijtage; digitale workflow & CAD/CAM restauraties

26 januari 2024

Op het congres van 10 november 2023 werd een van de NVGPT Publicatieprijzen 2022 uitgereikt aan dhr. dr. Luuk Crins voor zijn artikel 'Prospective Study on CAD/CAM Nano-Ceramic (Composite) Restorations in the Treatment of Severe Tooth Wear'. Hieronder een samenvatting van de publicatie van Luuk Crins, waarvoor hij als (gedeelde) eerste prijs een cheque van 750 euro en een oorkonde kreeg overhandigd.

Composietrehabilitaties bij gebitsslijtage lijken het goed te doen op de middellange termijn. De directe methode is complex en dit vergt dus klinische ervaring. Een van de aspecten die dit lastig maakt is het (kunnen) realiseren van mooie anatomische vormen. Indirecte procedures, eventueel ondersteund door digitale technieken, kunnen dit vergemakkelijken.

Patiënten met gegeneraliseerde gebitsslijtage en een duidelijk hulpvraag voor restauratieve behandeling werden in deze prospectieve studie geïncludeerd en restauratief behandeld. Een volledig digitale workflow werd uitgevoerd om uiteindelijk indirecte CAD/CAM composiet (nano-ceramic) restauraties te plaatsen op alle occluderende vlakken van elementen. ‘Tabletop’ restauraties werden gecementeerd op posterior elementen, veneer restauraties op palatinale vlakken van elementen in het bovenfront en veneer restauraties op linguale/buccale vlakken van elementen in het onderfront. Later werden er nog veneer restauraties gemaakt op buccale vlakken van het bovenfront.

Er werden 22 patiënten op deze manier restauratief behandeld, waarbij er in totaal 568 indirecte restauraties zijn geplaatst. Na 1 jaar was 100% van deze restauraties nog aanwezig in de mond. Circa 98% van deze restauraties behoefden geen interventie in de vorm van reparatie.

Indirecte CAD/CAM composiet restauraties lieten een goede overleving zien op de korte termijn.