Raamwerk behandeling bij kokhalsproblemen voor commentaar

19 april 2022

Door een werkgroep van de NVGPT is een concept-raamwerk opgesteld voor de behandeling van patiënten met een extreme kokhalsreflex. Het doel is dit raamwerk te gebruiken voor consensusbijeenkomsten en onderwijsdoeleinden. Belanghebbenden en belangstellenden worden tot uiterlijk 4 juni in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren op dit concept.

Tijdens de MFP-workshop van 16 maart 2018 zijn vanuit de commissie-MFP van de NVGPT verschillende werkvelden op het gebied van de maxillofaciale prothetiek benoemd waarvoor de wens bestond om richtlijnen of protocollen te verzamelen en en eventueel ontwikkelen, om deze te gebruiken voor consensusbijeenkomsten en onderwijsdoeleinden.

De behandeling van patiënten met een extreme kokhalsreflex is één van die aandachtsgebieden. Hoewel een patiënt met een overmatige kokhalsreflex voor elke tandarts een uitdaging vormt, is er behoefte aan een specifieke richtlijn voor de MFP-patiënten, omdat het bij deze groep niet zozeer gaat om het onder controle krijgen van de kokhalsreflex, zodat de patiënt in staat is een tandheelkundige behandeling te ondergaan, maar om het onder controle krijgen van deze reflex in het dagelijks leven, zodat de patiënt zijn prothese kan dragen. In het raamwerk heeft de werkgroep zich dan ook gericht op de (pre)edentate patiënten die problemen hebben met het dragen van/functioneren met een prothese door kokhalsklachten.

Initieel was de wens vanuit de eerdergenoemde bijeenkomst om een richtlijn te ontwikkelen voor deze doelgroep. Een richtlijn wordt echter opgesteld vanuit wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van behandelmethoden. Voor dit probleem is er geen afdoende wetenschappelijke ondersteuning, voor welke behandelvorm dan ook. Een protocol is ook overwogen, echter een protocol houdt in dat voor één behandelstrategie gekozen wordt, wat geen recht doet aan het feit dat binnen het veld verschillende strategieën toegepast worden, die door betrokkenen als werkzaam ervaren worden. Er is geen evidence voor of tegen de toegepaste strategieën. De werkgroep heeft dan ook gekozen voor het opstellen van een raamwerk met als doel het uiteenzetten van principes waarover consensus bestaat en waarin de toegepaste strategieën beschreven worden. Indien er in de toekomst meer onderzoek beschikbaar komt, kan het schrijven van een richtlijn alsnog overwogen worden. 

Klik hier voor het concept-raamwerk.

Belanghebbenden en belangstellenden hebben tot uiterlijk 4 juni de mogelijkheid om commentaar te leveren op dit concept, via het contactformulier.

Bij voorbaat dank voor uw reactie!