Programma 2022

25 januari 2022

Ondanks corona hebben we in 2021 toch de nodige cursussen kunnen organiseren. Zo waren er vier SPLINTercursussen, deels hybride, deels online. Voor 2022 plannen we opnieuw vier 'SPLINTers' en daarnaast workshops MFP en bijeenkomsten voor de tandarts-gnathologen. En niet te vergeten: het jaarcongres gaat er nu echt komen!

De vier SPLINTercursussen zullen in hybride vorm gehouden worden en wel op de avonden van 24 maart, 16 juni, 6 oktober en 8 december. Sprekers zijn prof. Gerard Rongen over ‘Orale pijnmedicatie’, Eric van der Winden over 'Duurzaamheid en esthetiek bij minimaal invasieve restauraties', Maurits de Kuijper (foto) over ‘De endokroon' en Jappe Buijs over ‘Implantologieconcepten’. 

De live-locaties zullen dit keer gespreid worden over het land, waarbij er inloop zal zijn vanaf 19.00 uur en de lezingen gehouden zullen worden van 19.30-21.30 uur met een korte pauze. En: na afloop is er natuurlijk een gezellige borrel!

De eerste workshop MFP is ook al gepland en wel op vrijdag 8 april te Zwolle. Een tweede volgt in het najaar.

De eerste bijeenkomst van de sectie tandarts-gnatholoog zal plaatsvinden op woensdag 11 mei in Utrecht. De tweede zal in het najaar plaatsvinden.

Informatie over het jaarcongres op 9 september 2022 met als titel 'No shine without friction' vindt u (elders) op onze website.

Houdt u onze website en nieuwsbrief in de gaten want de aanmelding van de eerste activiteiten gaan binnenkort van start!