Programma 2021

22 december 2020

Het jaar 2020 is mager geweest wat betreft cursussen, congressen en andere bijeenkomsten, ook bij de NVGPT. In 2021 gaan we daarom extra veel activiteiten organiseren. Uitgegaan wordt van digitale bijeenkomsten maar zodra mogelijk zullen we weer deels overschakelen op 'live'.

De data voor de Splintercursussen zijn reeds vastgelegd:
. donderdag 11 maart
. donderdag 10 juni
. donderdag 16 september
. donderdag 2 december.

Deze cursussen zullen als vanouds gehouden worden op donderdagavonden, conform het schema:
. 19.00 uur: ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: behandeling thema
. 21.30 uur: borrel.

Zolang fysieke bijeenkomsten nog ongeoorloofd c.q. onverstandig zijn, zullen de ontvangst en de borrel natuurlijk wegvallen.

In januari 2022 zal de NVGPT met de NVVRT een gezamenlijk jaarcongres houden. Daarom zal de NVGPT in 2021 waarschijnlijk geen congres organiseren. In dat geval zal de ALV aansluitend aan de Splintercursus van 2 december plaatsvinden. 

Houdt u de agenda in de gaten voor de thema's van de cursussen en meer informatie!