Programma 2021

4 februari 2021

Het jaar 2020 is mager geweest wat betreft cursussen, congressen en andere bijeenkomsten, ook bij de NVGPT. In 2021 gaan we daarom extra veel activiteiten organiseren. Uitgegaan wordt van digitale bijeenkomsten maar zodra mogelijk zullen we weer deels overschakelen op 'live'.

De data voor de Splintercursussen zijn reeds vastgelegd:
. donderdag 11 maart: 'Afwijkende glazuurontwikkeling' door Joost Roeters (webinar)
. donderdag 10 juni: 'Orale allergiën' door o.a. Sophie Kuijpers (webinar)
. donderdag 16 september: 'Dento-alveolaire defecten en het transplanteren van tanden en kiezen' door Marcel Linssen (foto)
. donderdag 2 december: 'Implantologie in de droge mond' door Derk Jan Jager.

De live versies van deze cursussen zullen als vanouds gehouden worden op donderdagavonden, conform het schema:
. 19.00 uur: ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: behandeling thema
. 21.30 uur: borrel.

Zolang fysieke bijeenkomsten nog ongeoorloofd c.q. onverstandig zijn, zullen de ontvangst en de borrel natuurlijk wegvallen en zullen de cursussen in de vorm van een webinar plaatsvinden.
Naar verwachting zullen de eerste twee cursussen in de vorm van een webinar plaatsvinden en de derde en vierde als fysieke bijeenkomst.

Alle Splintercursussen zijn gratis voor leden. Niet leden betalen 45 euro voor een webinar en 100 euro voor een fysieke cursus.
Als u lid bent of wordt, kunt u deze cursussen allemaal zonder meerkosten volgen!

In januari 2022 zal de NVGPT met de NVVRT een gezamenlijk jaarcongres houden. Daarom zal de NVGPT in 2021 waarschijnlijk geen congres organiseren. In dat geval zal de ALV aansluitend aan de Splintercursus van 2 december plaatsvinden. 

Houdt u de agenda in de gaten voor de informatie over en aanmelden voor de cursussen!