Oproep voor workshops MFP 2022 en 2023

24 september 2021

De workshops MFP worden traditioneel verzorgd door een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). In normale tijden vinden er twee workshops MFP per jaar plaats. In 2020 en 2021 is dat niet gelukt. Vanaf 2022 willen we de draad echter weer met frisse moed oppakken. Daarvoor zoeken we centra die een workshop willen hosten!

De workshops MFP worden doorgaans in of rond de maanden maart en november gehouden. Doorgaans wordt de ochtend gevuld met genodigde sprekers en wordt de middag besteed aan vrije voordrachten, vaak door tandartsen MFP in opleiding. De vaststelling van het programma gebeurt in overleg met de Commissie tandarts MFP. 

Is uw centrum al een tijdje niet meer 'aan de beurt' geweest met het hosten van een workshop MFP en wilt u graag uw medewerking verlenen aan de bij- en nascholing van de tandarten MFP en andere belangstellende leden en aan de opleiding van nieuwe tandartsen MFP? Dan vernemen we dat graag! U kunt hierover contact opnemen met een van de leden van de Commissie tandarts MFP of dit via het contactformulier doorgeven aan het secretariaat. Bij voorbaat dank!

Foto: CBT Radboudumc Nijmegen.