Onderzoek naar bekendheid tandprotheticus

26 januari 2021

De tandprotheticus is een expert op het gebied van aanmeten en vervaardigen van uitneembare protheseconstructies. Studenten aan de Hogeschool in Utrecht doen momenteel onderzoek naar de bekendheid van de tandprotheticus in het zorgveld.

Met het onderzoek willen de tandprothetici een duidelijk beeld krijgen van de multidisciplinaire samenwerking in de zorg, in relatie tot hun beroepsgroep.
Tandtechnici ervaren dat hun vakgebied bij veel collega-zorgverleners niet bekend is. Daardoor komt het weinig voor dat andere zorgverleners doorverwijzen naar de tandprotheticus.

Zou u de tijd willen nemen om mee te doen aan deze enquête? Klik dan hier voor de vragenlijst.
Alle gegevens worden geheel anoniem verwerkt. 

Bij voorbaat dank voor uw deelname!