Onderzoek interdisciplinair samenwerken

23 februari 2023

Binnen de zorg voor patiënten met orofaciale pijn wordt er door de tandarts-gnatholoog regelmatig samengewerkt met de orofaciaal fysiotherapeut. Echter ontbreken er duidelijke richtlijnen of adviezen bij welke patiënten en in welke vorm deze samenwerking uitgevoerd zou moeten worden. Daarom wordt er nu een Delphi studie gestart om deze adviezen te beschrijven.

Vanuit lopend onderzoek van de kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) blijkt dat mensen met orofaciale pijnklachten vaak informatie zoeken bij de huisarts, tandarts of fysiotherapeut. Deze verwijzen vaak door naar een specialist op het gebied van orofaciale pijn: een tandarts-gnatholoog of orofaciaal fysiotherapeut.

Participanten vanuit het onderzoek geven aan dat zij weinig ervaren dat deze twee specialisten met elkaar samenwerken in de eerste lijn. Binnen de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie van de ACTA, evenals binnen andere specialistische centra, is deze samenwerking standaard en wordt als zeer constructief ervaren. Daarom is de wens nu om vanuit een vervolgonderzoek adviezen te construeren rondom deze interdisciplinaire samenwerking via een Delphi studie.

Voor dit onderzoek zijn er mensen vanuit het werkveld nodig, om samen deze adviezen vorm te geven. Door mee te doen aan deze studie levert u dus een belangrijke bijdrage aan het vakgebied vak én aan de patiëntenzorg.

Er wordt gezocht:
- Geregistreerde Orofaciaal Fysiotherapeuten
- Geregistreerde tandarts-gnathologen
- Patiënten met orofaciale pijnklachten (pijn in het gezicht en/of de kaak).

Er zijn vijf personen per groep nodig en er zal aan de zorgverleners gevraagd worden een patiënt met orofaciale pijn uit te nodigen.

Heeft u interesse om mee te doen en heeft u de komende maanden tijd? Stuur dan een mail naar Hedwig van der Meer van ACTA, graag vóór 30 maart 2023.

Hartelijk dank, namens:

Dr. Hedwig van der Meer 
Dr. Annemarie van der Wal
Dr. Annemiek Rollman 
Prof. dr. Frank Lobbezoo
Prof. dr. Corine Visscher.