NVGPT Publicatieprijs 2020 voor dr. Liza van de Rijt

4 januari 2022

Op de ledenvergadering van 2 december 2021 werd een van de twee NVGPT Publicatieprijzen 2020 uitgereikt aan mevr. dr. Liza van de Rijt voor haar artikel 'The influence of oral health factors on the quality of life in older people: A Systematic Review'. Hieronder een samenvatting van haar publicatie, waarvoor zij een cheque van 750 Euro en een oorkonde kreeg overhandigd.

De invloed van mondgezondheid op de kwaliteit van leven bij ouderen.

Het aantal ouderen is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Als gevolg van toenemende co-morbiditeit en langer behoud van eigen tanden worden bij deze populatie meer mondgezondheidsproblemen verwacht. Deze problemen kunnen leiden tot orofaciale pijn en verminderde kwaliteit van leven.
In het artikel werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar de associatie tussen mondgezondheidsfactoren en mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (‘Oral Health-related Quality of Life’; OHQoL) bij mensen van 65 jaar of ouder. Er werd een uitgebreide zoekopdracht uitgevoerd in vijf databases, waarbij de volgende termen werden gebruikt als indextermen of tekstwoorden: ‘Mondgezondheid’, ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Oudere mensen’. Twee onderzoekers onderzochten onafhankelijk van elkaar de 3702 gevonden referenties.
De 68 geïncludeerde studies lieten zien dat OHQoL bij mensen van 65 jaar of ouder positief geassocieerd is met meer aanwezige elementen, een groter aantal occlusale eenheden, implantaatgedragen overkappingsprotheses en het verkorte-tandboogconcept.
De studies lieten een negatieve associatie zien tussen OHQoL en xerostomie, orofaciale pijn en verminderd kauwvermogen. In de huidige literatuur is geen consensus over de associatie tussen OHQoL en tandenloosheid, cariës en tandvleesproblemen.
Concluderend is het hebben van een functionele dentitie (hetzij natuurlijk of met protheses) belangrijk voor een goede OHQoL, terwijl pijnklachten of functionele klachten geassocieerd zijn met verminderde OHQoL.