NVGPT Publicatieprijs 2017 voor dr. Charlotte Jensen-Louwerse

6 december 2018

Op 14 december 2018 reikte de NVGPT de Publicatieprijs 2017 uit aan mevr. dr. Charlotte Jensen-Louwerse. Ze kreeg de prijs voor haar artikel 'Implant-supported mandibular removable partial dentures; functional, clinical and radiographical parameters in relation to implant position'. Hieronder een samenvatting van haar publicatie, waarvoor zij van prof. dr. Marco Cune van de Wetenschappelijke Commissie van de NVGPT een cheque van 750 Euro en een oorkonde kreeg overhandigd.

Op het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde is onderzoek uitgevoerd naar de frameprothese op implantaten in de onderkaak in een Kennedy klasse I situatie: wat is het effect van implantaten en op welke positie kunnen de implantaten het beste geplaatst worden?

Dertig proefpersonen kregen allen twee implantaten in de premolaarstreek (PM implantaten) en twee implantaten in de molaarstreek (M implantaten) van de onderkaak, die aanvankelijk werden voorzien van cover screws. Een nieuwe frameprothese werd gemaakt en patiënten droegen dit conventionele (niet ondersteunde) frame gedurende drie maanden. Daarna werden twee implantaten voorzien van een locator® abutment: Twee PM óf twee M implantaten ondersteunden de frameprothese. Na drie maanden werden de twee andere implantaten gebruikt (respectievelijk de M of PM implantaten). Uitkomstmaten waren het kauwvermogen op basis van de Mixing Ability Index (MAI) en klinische en röntgenologische parameters voor de implantaten en natuurlijke pijlerelementen. Alle gegevens werden verzameld voorafgaand aan de behandeling, drie maanden na functioneren met een nieuw conventioneel frame en na drie en zes maanden met ondersteuning van twee implantaten, hetzij in de PM of M regio.
De kauwfunctie was niet significant beter nadat een nieuwe (conventionele) frameprothese was aangeboden, maar verbeterde wel met implantaatondersteuning (p < 0,05), ongeacht de positie van de implantaten. Er gingen geen implantaten verloren. Ook werden er geen mechanische complicaties aan de implantaten of aan de frameprothese waargenomen tijdens de relatief korte één-jaar observatieperiode. De klinische en röntgenologische parameters voor zowel de implantaten als de natuurlijke pijlerelementen waren gunstig, echter hogere scores voor bloeding na sonderen werden gezien voor implantaten in de molaarregio.
Geconcludeerd kan worden dat  implantaten onder een frameprothese een gunstig effect hebben op de kauwfunctie. Daarbij zijn er nauwelijks biologische of technische complicaties op korte termijn. Er is geen duidelijk verschil te zien tussen de ondersteuning door implantaten in de PM of de M regio.