Nieuwe folder over opleiding gnathologie

22 oktober 2019

De NVGPT kent op dit moment 57 erkende tandarts-gnathologen. De meesten van hen hebben een postinitiele opleiding gedaan in Amsterdam (ACTA) of Nijmegen (Radboud umc). Omdat we regelmatig vragen krijgen over de inhoud van de opleidingen hebben we een folder gemaakt, waarin de hoofdlijnen zijn beschreven.

De opleidingen tot tandarts-gnatholoog zijn gebaseerd op de notitie differentiatie tandarts-gnatholoog. De NVGPT ziet regelmatig toe op de naleving van deze norm door de opleidingen, waardoor afgestudeerden doorgaans snel door het consilium gnathologicum erkend kunnen worden als tandarts-gnatholoog. 

Ofschoon beide opleidingen opleiden tot tandarts-gnatholoog, zijn er toch belangrijke verschillen. Wilt u meer weten, klikt u dan hier voor de folder.