Klinische avond NVVRT op 23 mei 2019

29 april 2019

Klinische avond van de NVVRT met Krista Janssen en anou Hoogland 'Groei en ontwikkeling van het aangezicht en de dentitie: een samenspel!'
 op donderdag 23 mei 2019 in Breukelen.

De rol van de orthodontist in de ontwikkeling van het craniofaciale skelet en de dentitie is die van coach: langs de zijlijn toekijken hoe het gaat, maar daar waar nodig ingrijpen. Er zal tijdens de lezing worden ingegaan op de normale groei en ontwikkeling van het aangezicht en de dentitie, in combinatie met vorm en functie. Tevens zal stil worden gestaan bij afwijkingen in deze groei en ontwikkeling en de gevolgen hiervan voor de occlusie, articulatie en de functie. In de lezing van Anouk Hoogland zal de functie van de tong en weke delen worden uitgediept.
  
De behandelplanning bij verschillende skelettale afwijkingen en dento-alveolaire afwijkingen zal worden belicht en er zal worden getoond hoe de groei van het aangezichtsskelet in combinatie met tandverplaatsing beïnvloed kan worden. Centraal hierbij staat hoe per geval in goed overleg met de tandarts bekeken moet worden welke strategieën mogelijk zijn, in het perspectief van de groei en ontwikkeling. En wat de mogelijkheden zijn na het stoppen van de groei. 
In deze lezing zal aan de hand van klinische voorbeelden de rol van de orthodontist worden belicht. Om tot een voorspelbaar eindresultaat te kunnen komen,  is een individueel behandelplan voor de patiënt van groot belang: de patiënt moet er uiteindelijk beter van worden. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.