Interview met voorzitter Ralph van Brakel in NT

22 oktober 2019

Het NT plaatst dit jaar een serie artikelen over de mondzorg in 2030. Hiervoor worden de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen gevraagd hun visie te geven op de toekomstige ontwikkelingen in 'hun' deel van de mondzorg. In het septembernummer was voorzitter dr. Ralph van Brakel aan de beurt.

In het interview gaat Ralph van Brakel onder meer in op de gnathologie en de wens van de NVGPT om deze differentiatie meer bekendheid te geven, met name onder huisartsen, op het overleg met de NVVRT over samenwerking op het gebied van de restauratieve tandheelkunde, op technische ontwikkelingen en op de opleiding van de technici MFP.

Klik hier voor het volledige artikel.