In Memoriam dr. Jaap van Doorne

1 juni 2023

Op 24 mei 2023 is oud-collega Jaap van Doorne overleden. Jaap was een bevlogen en warm mens met, naast zijn professionele loopbaan aan de Universiteit Utrecht en in zijn eigen praktijk, onder andere veel interesse in koorzang en ontwikkelingshulp in Gambia.

Jaap vond zijn opleidingsrichting in de tandheelkunde na zijn periode in militaire dienst. Zijn belangstelling ging uit naar de prothetische tandheelkunde, in het bijzonder naar de chirurgische prothetiek, later maxillofaciale prothetiek.

Na de sluiting van het Tandheelkundig Instituut in de jaren tachtig werd Jaap van Doorne medewerker van de afdeling Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht. Jaap werd opleider in de maxillofaciale prothetiek en rondde in 1989 zijn proefschrift af met de titel 'Op het eerste gezicht', een psychosociaal onderzoek van patiënten met orofaciale tumoren. Dat paste bij Jaap. Hij was een bijzonder ervaren tandarts die verder keek dan het tandheelkundige aspect van de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten. In een tijd dat dit nog geen gemeengoed was streefde hij een meer holistische benadering van de patiënt na.

Voor zijn proefschrift ontving hij in 1990 de JG Schuiringaprijs, genoemd naar de eerste lector Chirurgische Prothetiek aan de Universiteit Utrecht. Zijn levenswerk heeft hij uitgedragen op diverse binnen- en buitenlandse congressen.

Daarnaast was Jaap actief binnen het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed in ‘The Association Gambian Welfare Fund’, het JG Schuiringafonds en het Alzheimerfonds in Doorn.

Een warm veelkleurig mens, met een brede tandheelkundige en sociale belangstelling is van ons heengegaan. Hij heeft zijn leven geleefd vanuit een warme gezinssituatie met Anneke en hun beide dochters en daarmee zijn steen bijgedragen aan de samenleving.