In memoriam: Boudewijn Stegenga

5 november 2018

Na een ziekbed van bijna een jaar is Boudewijn Stegenga op 27 oktober 2018 overleden. Boudewijn was als MKA-chirurg verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Binnen het vakgebied was hij een expert in de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn (orofaciale pijn).

Prof. dr. Boudewijn Stegenga promoveerde in 1991 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 1996 geregistreerd als specialist Mondziekten en Kaakchirurgie. Sinds 2004 is hij bijzonder hoogleraar met als leeropdracht 'Klinische epidemiologie in de Tandheelkunde'. Hij is (co-)auteur van meer dan honderd publicaties in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften.
Voor de NVGPT heeft Boudewijn veel betekend. Het meest bekend is zijn voorzitterschap van het Consilium Gnathologicum en de Wetenschappelijke Commissie, zijn voordrachten op congressen en zijn uitstekende verdiepingscursussen in de differentiële diagnostiek van aangezichtspijn. Tevens is hij de auteur van visiedocumenten inzake de opleiding tot de differentiatie tandarts-gnatholoog. Ook in het buitenland is Boudewijn een bekend spreker.
Boudewijn kon goed zeer complexe problemen doorgronden. Niet alleen in de diagnostiek van patiënten met ingewikkelde aangezichtspijnen, maar ook in de redactie van manuscripten en leerboeken was Boudewijn ongeëvenaard. Hij was bescheiden, maar kon zijn gedachten erg goed onder woorden brengen. We hebben een persoonlijkheid verloren. We wensen Sabien en zijn drie kinderen veel sterkte toe.