Herziening Richtlijn Hoofd-halstumoren en vervolg

16 januari 2024

Recentelijk is de herziening van de Richtlijn Hoofd-halstumoren afgerond. Het betreft de beschrijving van de diagnostiek en behandeling van verschillende maligne hoofd-halstumoren. Momenteel is er een tweede update traject voor de nazorg/follow-up en ziekte-specifieke revalidatie gestart, waartoe ook het mondzorgdeel van de richtlijn behoort.

Deze herziening van de richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en wordt gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Een aanvraag werd hiervoor opgesteld en goedgekeurd waarin verschillende wetenschappelijke verenigingen en instanties zijn opgenomen als deelnemers aan de werkgroep en/of klankbordgroep.

Namens KNMT en NVGPT is deelgenomen aan de knelpunteninventarisatie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de herziening gaat om een medisch specialistische richtlijn, voor de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten.
Momenteel worden alle knelpunten in kaart gebracht en geprioriteerd. De prioritering gebeurt door een werkgroep. De verwachting is dat dit eind januari wordt afgerond.

Waar in de oude richtlijnen van vóór 2014 nog uitvoerig de mondzorg stond beschreven, is deze met de update van 2014 weggelaten vanwege gedateerdheid. Als gevolg van beperkt budget en prioritering is het mondzorgdeel tot op heden nog niet geüpdatet. De verwachting is dat ook deze ronde niet alle knelpunten zullen kunnen worden uitgewerkt. Pas als de definitieve uitgangsvragen zijn geformuleerd en vervolgens blijkt dat aanvullende expertise nodig is van de overige wetenschappelijke verenigingen en instanties die geen werkgroep deelnemer hebben, kan de werkgroep besluiten experts toe te voegen aan de werkgroep of klankbordgroep.

De commentaarfase zal nog een flinke tijd op zich laten wachten. Eerst moeten namelijk alle literatuursearches nog worden gedaan en de moduleteksten worden geschreven. Naar verwachting zal het pas in 2025 zo ver zijn.

Klik hier voor meer informatie over de basisrichtlijn.