Congresprogramma nader belicht: parallelsessie MFP

6 november 2023

Op 9 en 10 november organiseert de NVGPT haar jaarcongres onder de titel 'Team up! De kracht van multidisciplinaire samenwerking binnen de bijzondere tandheelkunde', in Hotel Arena te Amsterdam. Op de donderdag zijn er parallelsessies en op de vrijdag is het algemene programma. Dit keer aandacht voor het programma van de parallelsessie MFP op de donderdag.

Deze parallelsessie is bedoeld voor tandartsen en tandtechnici MFP, de mensen in opleiding, afgestudeerden aan de opleiding tot prothetisch-restauratief tandarts (RCS) en andere belangstellende leden.

Het programma luidt:
12:30-13:30: Gezamenlijk ontvangst en registratie
13:30-15:00: Harry Reintsema (foto) | MFP Education in Nederland en Maartje Hoogkamp | webinar allergieën in de tandheelkunde
15:00-15:30: Pauze
15:30-17:45: Gerry Dijkstra | Webinar neuspelottes en neusseptum buttons; Ingrid van Rijswijk | Casus vaste bruggen op implantaten OK/BK; Harry Reintsema: | Ontwikkeling implantaatgebruik in de MFP
17:45-19:00: Borrel.

Klik hier voor meer informatie over het congres en aanmelden.