Conceptrichtlijn 'Wortelcariës bij ouderen'

16 april 2019

Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is eind mei 2018 de ontwikkeling van de richtlijn 'Cervicale cariës bij kwetsbare ouderen' van start gegaan. Er is een ROC (Richtlijn Ontwikkel Commissie) samengesteld, met daarnaast een klankbordgroep. De ROC heeft ervoor gekozen om de naamgeving te wijzigen in 'Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen'.

Begin deze week heeft deze ROC de zogenaamde KPR-versie voor de brede commentaarronde beschikbaar gesteld, alsmede een tabel met studiekarakteristieken en een commentaarformulier. Leden van de NVGPT kunnen via het commentaarformulier commentaar aanleveren, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de aanbevelingen bij de uitgangsvragen. Klik hier voor de stukken. Het ingevulde formulier kunt u per e-mail naar ons sturen.


Voor het verzamelen van de inhoudelijke commentaren wordt veelal een periode van vier weken aangehouden, maar omdat de meivakantie eraan komt wordt deze periode verlengd naar zes weken. Wij verzoeken u vriendelijk eventueel commentaar uiterlijk op 17 mei aan te leveren, zodat wij nog tijd hebben om het te bundelen en voor te leggen aan het KiMo.
 

Het vervolgtraject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de ROC verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.