Bestuurswisselingen op ledenvergadering 14 december

3 januari 2019

Op 14 december 2018 zijn drs. Iris Bosgra-Sparreboom en dr. Stanimira Kalaykova door de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid van de NVGPT. Zittend bestuurslid Kees Zachariasse is door de leden benoemd tot penningmeester van de NVGPT. Penningmeester Liesbeth Starmans en bestuurslid Marijn Créton hebben afscheid genomen.

Liesbeth Starmans is reeds in 1999 bestuurslid is geworden en enkele jaren daarna tevens penningmeester. Ze heeft erg veel voor de vereniging gedaan en deed ook zelf de financiële administratie. Al die jaren heeft ze de kascommissie aan haar zijde gekregen. 

Marijn Créton is sinds 2008 bestuurslid. Zij heeft veel verschillende taken gehad maar de grootste prestatie was toch dat onder haar leiding het nieuwe opleidingsplan tandarts-MFP werd opgesteld en de nieuwe structuur werd opgezet. Ook heeft ze jarenlang de Splintercursussen georganiseerd en de meeste sprekers aangezocht.

De voorzitter heeft Marijn en Liesbeth namens de vereniging hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

Iris Bosgra-Sparreboom is als tandarts-MFP en hoofd afdeling MFP/TMD werkzaam bij SBT te Amsterdam en zal de portefeuille MFP op zich nemen.

Stanimira Kalaykova is als tandarts-gnatholoog en hoofd van het post-doc programma TMD/Orofaciale pijn werkzaam aan Radboud UMC te Nijmegen en zal de portefeuille gnathologie op zich nemen.