Het belang van een adequate mondopening

27 september 2019

Afgelopen zomer verscheen in de Journal of Prosthetic Dentistry Online een interessant artikel over de maximale mondopening. Eigenlijk moet elke tandarts die een nieuwe patiënt in zijn/haar stoel krijgt als een van de eerste handelingen de maximale mondopening meten en vastleggen. Een beperkte mondopening kan namelijk een aanwijzing zijn voor een bestaande TMD.

Bij vrouwen is een normale mondopening 45 millimeter of meer, bij mannen 50 millimeter of meer, zo blijkt uit de literatuur. Een beperkte mondopening geeft snel informatie dat gedacht moet worden aan een myogene dan wel een arthrogene oorzaak.
Voor dit onderzoek werd de mondopening gemeten met een hard-plastic TMJ gelijkzijdige driehoek. Aangezien dit meetinstrument niet kan worden gesteriliseerd, is er nu een steriliseerbare versie op de markt, de 'TMJ tri-measure'. De maximale mondopening laat zich eenvoudig aflezen door, bij maximale mondopening, de beide schuine zijden van de driehoek dezelfde waarde te laten aangeven tussen de tanden van onder en bovenkaak. Het openen van de mond door midedl van passief strekken kan een nare, pijnlijke ervaring opleveren voor een patiënt met orofaciale pijn. Het doel van deze studie was om vast te stellen of het verstuiven van een vapocoolant op de wangen beiderzijds de mondopening zou doen toenemen. Tevens was de vraag of de maximale mondopening (MMO) kon worden bereikt zonder pijn. Na het verstuiven op de wangen wordt de TMJ-tri-measure onder lichte druk ingebracht totdat de beide zijden van de driehoek dezelfde waarde in millimeters aangeeft en er geen verdere mondopening tot stand komt. Onder de invloed van het verstuiven van de vapocoolant nam de MMO toe: meer in orofaciale pijnpatiënten dan in controle patiënten. In het artikel, getiteld 'Spray and stretch and its effects on mouthopening' geven de auteurs de resultaten weer van hun onderzoek.

Bron: Dr. A.J.J. Zonnenberg, reconstructief tandarts