Workshop MFP op 6 oktober te Arnhem

6 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober zal de tweede workshop MFP van 2023 plaatsvinden, dit keer in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Zoals u van ons gewend bent, is er weer een gevarieerd programma samengesteld, dit keer met als thema 'Raakvlakken tussen MFP en Gerodontologie'.


In het CBT worden we in toenemende mate geconfronteerd met mondgezondheidsproblemen bij geriatrische patienten. Niet alleen bij patienten met een indicatie voor bijzondere tandheelkunde, zoals bijvoorbeeld oncologische patiënten of mensen met aangeboren aandoeningen, maar ook ogenschijnlijk overzichtelijke mondgezondheidsproblemen bij ouderen met moeilijke geriatrische problemen.
De vraag is welke zorg wel en welke niet in een CBT thuis hoort. En als het in een CBT thuis hoort, hoe die zorg dan het beste gegeven zou kunnen worden en met wie. Hoort sedatie bijvoorbeeld bij CBT-zorg en zou zorg aan huis ook optioneel moeten zijn? Is de samenwerking met geriatrie gewenst?

Programma
09.00-09.30 uur: Ontvangst
09.30-09.45 uur: Opening
09.45-10.30 uur: Anita Visser, gerodontoloog en tandarts MFP | Gero en CBT; to be or not to be
10.30-11.00 uur: Koffie
11.00-11.30 uur: Khee Hian Phoa, tandarts MFP | The best laid schemes of mice and men gang aftagley
11.30-12.15 uur: Patricia van Mierlo, geriater
12.30-13.30 uur: Lunch
13.30-13.45 uur: Mededelingen
13.45-14.15 uur: Sophie Kuijpers (foto), MKA chirurg | Samen optrekken
14.15-15.00 uur: Suzanne Delwel, tandarts MFP en tandarts geriatrie
15.30-16.15 uur: Vrije voordracht door Fleur Simons | Reconstructie na trauma
16.15-17.00 uur: Vrije voordracht door Yasmijn van der Zander | Schisis
17.00-18.00 uur: Borrel
18.30-20.30 uur: Diner in de Boerderij (facultatief)

Leerdoelen
. Inzicht in gerodontologische problematiek
. Inzicht welke gerodontologische problematiek wel en niet in een CBT thuis hoort
. Inzicht in de mogelijkheden om geriatrische patiënten te sederen binnen een CBT-setting
. Inzicht in hoe geriaters en CBT zouden kunnen samen werken
. Inzicht in hoe zorg aan huis georganiseerd kan worden
. Inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken rondom de geriatrische mondzorg.

Voor wie?
Alle tandartsen-MFP (i.o.) en technici-MFP (i.o.).
Andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Kosten
De workshop is gratis toegankelijk voor tandartsen-MFP (i.o.) en technici-MFP (i.o.). Andere leden betalen 50 euro. Niet-leden betalen 100 euro.

Deelname aan het diner in 'De Boerderij' dient ter plaatse betaald te worden. De kosten bedragen 43,50 euro, exclusief drankjes. Dieetwensen kunnen ter plekke aangegeven worden.

Inschrijving en deelname
Via het webformulier hieronder, tot en met 4 oktober. Wees solidair met uw collega's en meldt u zich op tijd aan.
Na het verstrijken van de aanmeldtermijn ontvangen degenen die zich dan aangemeld hebben een nadere bevestiging.
Presentiemelding bij het KRT vindt alleen plaats bij tijdige en complete aanmelding via de website.

Bij overschrijving hebben tandartsen-MFP (i.o.), technici-MFP (i.o.) en andere leden voorrang.

Praktische informatie
Inloop vanaf 9.00 uur, aanvang om 09.30 uur.
Locatie: Rijnstate Ziekenhuis, Wagnerlaan 55 te Arnhem.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.