SPLINTercursus 'Uw patiënt met veel pillen'

10 oktober 2019

Op dit moment leven er in Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. Over twintig jaar zal het aantal 80-plussers zijn verdrievoudigd tot 2 miljoen. Van alle 65-plussers heeft driekwart minimaal één chronische aandoening en 40%  gebruikt dagelijks vijf farmaca of meer.  Dat zijn nu al 1,2 miljoen mensen! De helft van alle 80-plussers gebruikt momenteel meer dan negen farmaca per dag.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat tandartsen steeds meer te maken krijgen met patiënten die veel pillen slikken. Hoe ga je als tandarts hier praktisch mee om? Welke comorbiditeit is van meer belang dan andere? Hoe krijgt u een logische medicatie-clustering? Welke medicijnen zijn relevant in uw dagelijkse praktijk? Deze cursus probeert u hier bruikbare antwoorden op te geven.

Leerdoelen
Inzicht in het begrip “polyfarmacie” en zijn epidemiologie. Praktische handreiking hoe om te gaan met een lange medicijnlijst van uw patiënt en hoe tot een logische medicatie-clustering te komen.  Begrip over welke medicijnen consequenties hebben voor tandheelkundig handelen zoals extracties, kleine chirurgische ingrepen of het geven van pijnstilling.

CV
Robert J.J. van Es behaalde in 1985 en 1990 resp. zijn tandarts- en arts-examen aan de RU Utrecht en was van 1985-1990 waarnemend algemeen praktiserend tandarts. Van 1990-1992 was hij arts-assistent kno-heelkunde in het Militair Hospitaal en MKA-chirurgie in het St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Hij voltooide zijn opleiding tot MKA-chirurg in 1996 in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In 1998 was hij fellow in het Mt. Vernon Hospital te Londen ter specialisatie in maxillofaciale microchirurgie. Hij promoveerde in maart 2001 op de ontwikkeling van een proefdiermodel voor de behandeling van hoofd-hals kanker.

Sinds 2001 is hij staflid op de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Sinds 2006 is hij tevens werkzaam in het Diakonessen Ziekenhuis te Utrecht.
Speciale interesses zijn maxillofaciale oncologie en groeistoornissen van het craniofaciale skelet, waaronder schisis.
Hij is voormalig treasurer van de International Association of Maxillofacial Surgeons in Training (IAMFST). Momenteel is hij secretaris in het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), secretaris van de Dutch Head Neck Audit (DHNA)-board, bestuurslid van de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandartsen (NWVT), Councillor in de European Association of MaxilloFacial Surgery (EACMFS) en columnist van het Nederlands Tandartsenblad. Hij houdt regelmatig voordrachten op tandheelkundig & kaakchirurgisch gebied. Voor zijn publicaties wordt verwezen naar pubmed.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 10 oktober 2019 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.