SPLINTercursus 'Materiaalkeuze' met Paul de Kok

14 maart 2019

Paul de Kok

Paul de Kok studeerde tandheelkunde op ACTA en is erkend restauratief tandarts (NVVRT) op de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA), waar hij op verwijzing patiënten met restauratieve en esthetische problemen behandeld. Daarnaast is Paul als onderzoeker verbonden aan de afdeling materiaalkunde van ACTA en was hij de afgelopen jaren universitair docent indirecte restauratieve tandheelkunde. Paul heeft vele internationale en Nederlandse publicaties op zijn naam staan.

Paul de Kok is actief lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVVRT (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde) en de AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics) en hij geeft nationaal en internationaal regelmatig lezingen op zijn vakgebied.

Materiaalkeuze

Met de komst van zirconia al weer 20 jaar achter ons en vele digitale innovaties voor ons, wordt het tijd om de balans op te maken in de indirecte restauraties. Zijn we anno 2018 nog blij met onze keramische materialen, of missen we het vertrouwde goud? Of missen we misschien de boot met indirecte composieten? Kortom, tijd voor een update. Paul de Kok geeft tijdens deze splintercursus een overzicht van de indirecte restauratiematerialen en bijbehorende cementen op basis van de recente wetenschap en klinische ervaring. Deze update biedt inzichten en handvatten om direct toe te passen in de praktijk en het laboratorium en volledig up-to-date te zijn in 2019.

Leerdoelen
. Wat is de status quo van de meest toegepaste indirecte restauratiematerialen
. Waarmee dient welk materiaal gecementeerd te worden
. Wat kunnen we naar de toekomst toe van onze indirecte restauratiematerialen verwachten.

Programma

. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 14 maart 2019 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.