SPLINTercursus 'Gevuld, gered, getrokken?!'

6 oktober 2022

Gevuld, gered, getrokken?! Binnen de restauratieve tandheelkunde halen we met onze werkstukken graag de eindstreep. Helaas blijkt de dagelijkse praktijk wat weerbarstiger, zeker wanneer het om endodontisch behandelde elementen gaat. Hoe bepaal je nou of een element het redden waard is? En hoe herstel je het element vervolgens?
 
In deze lezing zal het herstel van het endodontisch behandelde element centraal staan. De huidige inzichten vanuit de literatuur omtrent het adhesief restaureren van endodontisch behandelde elementen worden besproken. Verschillende keuzes passeren de revue: stift of geen stift, alleen plakken of toch ferrule, direct of indirect restaureren. Na de lezing zit u weer helemaal in de wedstrijd.
 
C.V. Maurits de Kuijper
Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. In november 2015 is hij gestart met een promotietraject over de restauratie van endodontisch behandelde elementen en in oktober 2021 is hij op dit onderwerp gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast onderzoek, begeleidt hij studenten binnen het klinisch kroon- en brugonderwijs en de restauratieve tandheelkunde. Tevens is hij werkzaam bij Mondzorgcentrum Winschoten en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden liggen bij de restauratieve en adhesieve tandheelkunde.

Leerdoelen
Na het volgen van de lezing kan de cursist:
• De prognose van een adhesieve restauratie op een endodontisch behandeld element bepalen;
• Overlevingskansen van diverse restauratieve behandelingen interpreteren en duiden aan de patiënt;
• De stappen van een adhesieve indirecte restauratie beschrijven.

Competenties
• Vakinhoudelijk handelen: 60%
• Kennis en Wetenschap: 40%
 
Kenmerken / Disciplines
• Restauratieve tandheelkunde
• Endodontologie.

Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats op donderdag 6 oktober, van 20.15 tot circa 21.45 uur, in DOT, Vrydemalaan 2, 9713 WS Groningen.
Inloop met koffie en thee vanaf 20.00 uur. Er worden geen broodjes geserveerd.
U kunt wel (op eigen kosten) deelnemen aan het diner, behorende bij de workshop MFP van de NVGPT. Dat vindt plaats vanaf 19.00 uur, eveneens in DOT. Indien u dat wenst, dan dient u dat NAAST uw aanmelding voor deze cursus door te geven via het contactformulier.
Na afloop is er een borrel, die u wordt aangeboden door de NVGPT.

Deelnemers aan de online editie ontvangen daags voor de cursus een link voor deelname.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.
Let op! Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 4 oktober!

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding voor deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

Vragen
Heeft u vragen over ons programma? Dan kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

Prijzen
De cursus is voor leden geheel gratis (mits op 6 september de contributie is voldaan). Niet-leden betalen 75 (live) of 45 euro (online).
Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.