SPLINTercursus 'Antibiotica' met Rinke van den Brink en Ard Struijs

20 juni 2019

Op 20 juni hebben we maar liefst twee sprekers: Rinke van den Brink en Ard Struijs. Het thema is 'Antibiotica'.


Rinke van den Brink
Rinke van den Brink (1955) is journalist en schrijver. Sinds 2005 is hij redacteur gezondheidszorg van NOS Nieuws en werkzaam voor radio, televisie en online. Hij begon zijn journalistieke carrière in 1977 en werkte sindsdien onder meer voor de VARA- en VPRO-radio, als Nederlands correspondent van verschillende Franstalige media en als redacteur van het weekblad Vrij Nederland. Hij schreef vier boeken over extreem-rechts in West-Europa.

Begin maart 2013 publiceerde hij na jarenlange research bij uitgeverij De Geus in Breda Het einde van de antibiotica – Hoe bacteriën winnen van een wondermiddel. In juni 2015 verscheen een sterke uitgebreide Duitse bewerking van dit boek, Das Ende der Antibiotika. Een Engelstalige versie staat op stapel.

De zorgen omtrent beschikbaarheid van werkzame antibiotica nemen in veel landen toe. Bacteriën zijn het geneesmiddel steeds vaker de baas. En de vooruitzichten voor de toekomst worden er niet beter op. Gebrek aan sanitatie en hygiëne, overmatig en onjuist gebruik van antimicrobiële middelen in de humane geneeskunde – inclusief de tandheelkunde - en ook in de intensieve veeteelt, dragen allemaal bij aan de selectie van resistente bacteriën en de verspreiding daarvan. De reisgewoonten van mensen en de wereldwijde handel in en het gesleep met dieren en voedsel doen de rest.

Landen waar de santitatie op orde is en de hygiëne beter en waar terughoudend gebruik gemaakt wordt van antibiotica, hebben minder grote problemen, maar ze ontsnappen niet aan de antibioticaresistentie-crisis. Vlees, groenten, de bodem, rivieren, ze bevatten allemaal in toenemende mate multiresistente bacteriën. Zelfs resistentie tegen carbapenems, de laatst beschikbare klasse van antibiotica, verspreidt zich nu snel door de wereld.

Ingrijpen is dringend nodig. In de eerste plaats moet er een eind komen aan de verschillende vormen van onjuist gebruik van antibiotica. Daar ligt ook een taak voor tandartsen. Verder moet de hygiene verbeterd worden: in zorginstellingen, maar ook thuis, om maar te zwijgen van ontwikkelingslanden. Tenslotte moeten er nieuwe antibiotica ontwikkeld worden. Daartoe moet de farmaceutische industrie zijn verantwoordelijkheid nemen.
 

Ard Struijs
Ard Struijs doet als internist aan het Erasmus MC al bijna acht jaar onderzoek naar fagen en zal uitleggen hoe de fagen kunnen worden ingezet in de strijd tegen (multiresistente) bacteriën.
Ziekmakende bacteriën hebben altijd antibiotica als tegenstander gehad. Maar steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica en mensen kunnen immuun raken. Een bacteriofaag is een 'killervirus' dat heel specifiek een bacterie kan aanvallen en doodmaken. Het organisme laat de zieke bacil exploderen. Per bacterie kan een faag ontwikkeld worden in het laboratorium. 


Leerdoelen
· Kennis verwerven over infecties, antibioticagebruik en antibioticaresistentie
· Bewustwording over de eigen rol hierbij
· Reflectie op die eigen rol.


Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.


Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 20 juni 2019 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.
 

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.