Precongres 'Psychologie bij orofaciale pijn en dysfunctie'

21 januari 2019

Op donderdag 13 december 2018, daags voor het NVGPT-congres, vindt er een gnathologisch precongres plaats met een dagvullend programma met als thema ‘Psychologie bij orofaciale pijn en dysfunctie’. Het precongres vindt net als het vrijdagcongres plaats in de Heerlickheijd van Ermelo. Sprekers zijn prof. Ad de Jong, prof. Alan Glaros, mevr. Wendy Knibbe en mevr. Simone Gouw.

Programma
09.30 - 10.00 Ontvangst met koffie/thee
10.00 - 11.15 Psychisch trauma en het belang ervan voor diagnostiek en behandeling van orale pijn en dysfunctie | prof. Ad de Jongh, SBT/ACTA
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.45 Psychological Factors in TMD and Bruxism | prof. Alan Glaros, University of Missouri-Kansas City, USA
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 14.45 What Behavioral Economics Tells us About Pain | prof. Alan Glaros, University of Missouri-Kansas City, USA
14.45 - 15.30 Psychologie in de zorgverlening bij patiënten met orofaciale pijn en dysfunctie | mevr. drs. Wendy Knibbe, psycholoog SBT/ACTA
15.30 - 16.00 Pauze
16.00 - 16.45 Psychosomatische fysiotherapeutische benadering bij patiënten met orofaciale pijn en dysfunctie | mevr. drs. Simone Gouw, Afdeling Tandheelkunde Radboudumc
16.45 Afsluiting en borrel

Spreker Ad de Jongh
Veel mensen maken in hun leven ellendige gebeurtenissen mee. Zij kunnen aan gebeurtenissen blijvende klachten overhouden zoals angstige dromen, schrikachtigheid, en voortdurende angst of nervositeit. Bij sommige mensen vertaalt psychische ellende zich in lichamelijke klachten en disfunctioneren. Dit fenomeen, dat men ‘somatiseren’ noemt, kan zich ook in het orale gebied manifesteren. De tandarts kan dan verstrikt raken in een patroon van langdurige diagnostiek en onwerkzame behandelingen, zonder dat de oorzaak wordt aangepakt. Het doel van deze lezing is de behandelaar een aantal handvatten te geven die zowel de diagnostiek als de behandeling effectiever maken. De materie wordt toegelicht aan de hand van videobeelden uit de praktijk.

Prof. dr. Ad de Jongh is tandarts en gezondheidszorg-psycholoog. Hij is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en het Academische Centrum Tandheelkunde (ACTA; Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit). Ook is hij honorary professor in de psychologie aan de Salford University en aan de University of Worcester (UK). Daarnaast is hij onder andere hoofdopleider van de opleiding tot tandarts-angstbegeleiding en directeur wetenschappelijk onderzoek bij de ggz-instelling PSYTREC. Ad de Jongh heeft in Nederland ooit de behandelmethode EMDR geïntroduceerd, de eerste-keuze behandeling voor psychisch trauma. Hij is auteur van meer dan 300 publicaties over tal van psychologische onderwerpen, zoals (de behandeling van) angststoornissen, waaronder zes boeken.

Spreker Simone Gouw
Orofaciale pijn- en dysfunctieklachten waarbij de psychosociale context een  grote rol speelt of klachten die persisterend of chronisch zijn, vragen om een specifieke benadering. Binnen de psychosomatische fysiotherapie wordt aandacht besteed aan herstelbelemmerende factoren zoals inadequate cognities, emoties en gedragingen, maar ook aan onvoldoende of inadequate lichaamsbewustzijn en ontspanning. Na deze lezing heeft u inzicht in het domein van de psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) en wat de rol van de PSFer in het behandeltraject van de patiënt kan zijn.

Simone Gouw is orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut, fysiotherapeut-gnatholoog en in de eindfase van haar promotieonderzoek naar bruxisme. In de dagelijkse praktijk ziet zij veel patiënten met orofaciale pijn- en dysfunctieklachten, waarbij de psychosociale context een beïnvloedende rol speelt. Daarnaast geeft zij onderwijs binnen fysiotherapeutische en tandheelkundige opleidingen binnen de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, het Radboudumc en de Universiteit Gent.

Tarieven
Erkende tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding (ACTA en RU) die lid zijn: € 250
Andere leden NVGPT en leden NVOF: € 350
Tandtechnici: € 350
Anderen: € 450
De bovenstaande ledentarieven gelden voor diegenen die op 1 augustus 2018 lid waren.
Deelname aan het diner op de donderdag kost voor alle deelnemers 50 euro per persoon.

Aanmelden
Klik hier voor aanmelden.

Van 13 december 2018 tot 13 december 2018