Online SPLINTercursus 'De digitale uitneembare prothese'

5 oktober 2023

Na twee goed 'bezochte' webinars in maart en juni organiseert de NVGPT op 5 oktober alweer haar derde SPLINTercursus van 2023 en ook deze zal weer volledig online zijn. Prof. drJoke Duyck uit Leuven zal in haar presentatie ingaan op de gevolgen van de digitalisering voor de vervaardiging van de uitneembare prothese.
 
De klinische en tandtechnische stappen voor het vervaardigen van een uitneembare prothese zijn al decennia vrijwel ongewijzigd gebleven. De digitalisering dringt eindelijk ook verandering op in het domein van de uitneembare prothese. Hoewel vooral de tandtechnische stappen gedigitaliseerd zijn, worden deze vaak gecombineerd met aangepaste klinische stappen. Prof. Joke Duyck licht in haar lezing verschillende CAD/CAM protheseconcepten toe. Hierbij staat ze stil bij de praktische implicaties en bespreekt ze de geclaimde voor- en nadelen.
Ook de reeds gepubliceerde wetenschappelijke feiten worden gepresenteerd en toegelicht. Tot slot geeft deze lezing inkijk in welke evoluties we in de nabije toekomst nog verder mogen verwachten.

CV
Joke Duyck is gewoon hoogleraar aan het departement Mondgezondheidsweten-schappen van de KU Leuven. Zij studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1995, waarna ze een specialisatieopleiding in de prothetische tandheelkunde volgde, die ze combineerde met doctoraatsonderzoek in de medische wetenschappen in samenwerking met de Universiteit van Oslo (2000). Haar klinische focus evolueerde in de richting van de gerodontologie, waardoor haar persoonlijke interesse groeide in het belang en de uitdagingen van mondzorg voor kwetsbare mensen en voor kwetsbare ouderen in het bijzonder. Zij is binnen de KU Leuven verantwoordelijk voor het onderwijs in de uitneembare prothetische tandheelkunde en de gerodontologie. Haar onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen en implementeren van de mondzorg in de algemene zorgplanning voor zorgafhankelijke ouderen. Zij is ook trekker van de themagroep Kwetsbare Ouderen binnen het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond).

Leerdoelen
Na het volgen van de lezing: 
  • heeft de cursist notie van de digitale technieken die gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van een uitneembare prothese;
  • kan de cursist inschatten wanneer het inzetten van digitale technieken zinvol is bij het vervaardigen van een uitneembare prothese;
  • heeft de cursist notie van de wetenschap m.b.t. de CAD/CAM prothese.

Competenties
Vakinhoudelijk handelen: 50%
Kennis en wetenschap: 50%.

Disciplines 
Prothetische tandheelkunde.
 

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 5 oktober van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Aanmelden
U kunt zich reeds aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.
Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 3 oktober!

Accreditatie
Indien tandartsen KRT-punten willen ontvangen, moet hun BIG-nummer vermeld zijn in hun account. Indien u vooraf inlogt (leden), zullen al uw gegevens al vooringevuld zijn op het inschrijformulier.
Presentiemelding bij het KRT kan alleen plaatsvinden indien u tijdens het webinar via de chat uw presentie meldt. Bij terugkijken of uitgesteld kijken (indien van toepassing) kan geen presentie bij het KRT gemeld worden.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding voor deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

Vragen
Heeft u vragen over ons programma? Dan kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

Prijzen
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 45 euro.

Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.