Online SPLINTercursus 'Blijvende pijn na tandheelkundige behandelingen’ '

9 maart 2023

Op 9 maart staat de eerste SPLINTercursus van 2023 gepland en we beginnen met een online editie. Prof. dr. Stan Politis bijt het spits af met een voordracht over blijvende pijn na tandheelkundige behandelingen.

Korte beschrijving van de voordracht (onder voorbehoud)
In deze cursus wordt ingegaan op letsels van de nervus trigeminus en zijn perifere takken. Gezien de stijgende prevalentie en soms verstrekkende gevolgen van deze letsels is kennis over voorkomen, presentatie, diagnostische methodes en aanpak noodzakelijk voor de MKA-chirurg en de tandarts.
Er wordt een overzicht gegeven betreffende nervus lingualis en nervus alveolaris inferior letsels. Deze letsels zijn het meest voorkomend in ons vakgebied en vormen een dagelijkse bezorgdheid bij tal van tandheelkundige en maxillofaciale ingrepen. Vroeg of laat komt elke MKA-chirurg ermee in aanraking. Soms leiden deze letsels tot medicolegale acties, vaak is een te korte informed consent bij electieve ingrepen een van de gebreken.
Gelukkig zijn meeste acute trigeminus letsels een tijdelijk fenomeen en hebben ze een goede kans op spontaan herstel. Echter is er in recente literatuur meer en meer evidentie voor langdurige blijvende gevolgen zoals paresthesie en neuropathische pijn. Dit werd en wordt dus onderschat. Deze letsels zijn bovendien moeilijk visualiseerbaar en subjectief bij klinisch onderzoek, welke diagnostische en therapeutische dilemma’s met zich meebrengt.

Kort C.V. Stan Politis

Stan Politis is gewoon Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KULeuven en Diensthoofd MKA van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven. Hij is docent aan Uhasselt en gastdocent aan de EHSAL in Brussel.
Aan de Katholieke Universiteit te Leuven behaalde hij het diploma genees-heel- en verloskunde (summa cum laude), het diploma tandheelkunde (cum laude), specialiseerde zich er vervolgens in de Stomatologie en Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde. Hij is Licenciaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen en het Ziekenhuisbeleid (KULeuven) en is houder van een Master in Bedrijfskunde (UHasselt). Hij behaalde een erkenning in het Beheer van Gezondheidsgegevens. Hij is coördinerend stagemeester voor de opleiding Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (KULeuven-Ugent) en Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Hij behaalde een PhD in de biomedische wetenschappen en richtte samen met Prof. R. Jacobs de onderzoeksgroep 'OMFS-IMPATH' op te KULeuven.
Stan is sinds 1982 actief binnen het VAS en lid van de Algemene Vergadering van het BVAS sedert 2004. Hij is actief in het dagelijks bestuur van de VBS-MKA sedert 1999. Hij is penningmeester van het VBS-GBS. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging MKA (KBVSMFH-SRBSCMF). Hij participeert in meerdere werkgroepen en organen binnen het RIZIV. 

Leerdoelen
Volgt.

Kenmerken / Disciplines
Tandartsen, tandartsen en kaakchirurgen.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 9 maart van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.

Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 7 maart!

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding voor deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

Vragen
Heeft u vragen over ons programma? Dan kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

Prijzen
De cursus is voor leden geheel gratis. Niet-leden betalen 45 euro.

Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!


Deze cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 45 euro.
Aanmelden voor deze activiteit >